Evropská komise schválila provozní podporu biometanu v ČR

Program podpory biometanu v ČR má přispět k naplnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, cíle Zelené dohody pro Evropu a zároveň snížit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU. Výroba biometanu podle Vnitrostátního plánu pro energii a klima představuje pro Česko možnost získání investic v hodnotě 32 miliard Kč do roku 2030.

Schválená provozní podpora cílí na výrobu udržitelného biometanu, který bude buď i) vtláčen do plynárenské soustavy, nebo ii) dodáván do čerpací stanice nebo výdejní jednotky pro použití v řadě oblastí od dopravy až po vytápění. Podpora bude vyplácena formou zeleného bonusu na dobu 20 let a její výši bude každoročně stanovovat Energetický regulační úřad.

„Výroba zeleného plynu – biometanu, má nespornou výhodu v tom, že veškeré finance investované v tomto sektoru, a to ať již z veřejné podpory či soukromými investicemi vynaloženými v průmyslu, zůstávají v ekonomice ČR, potažmo EU. Využití biometanu má navíc značný potenciál pro dekarbonizaci průmyslu, čímž nejen dále přispívá k plnění národních i evropských cílů v ochraně klimatu a energetické soběstačnosti, ale také zvýší konkurenceschopnost. Pokročilý biometan potom bude využíván v dopravě a ostatní v teplárenství,“ uvádí René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Biometan je nejlevnější náhradou zemního plynu. Jiné náhrady zemního plynu mají větší investiční i provozní náklady a vyžadují náklady do změny infrastruktury a technologických zařízení. Plynárenská soustava je navíc největší baterií, která umožňuje sezónní skladování energie. Schválení této podpory je výbornou zprávou jak pro český průmysl, tak i recyklaci odpadů, ale i udržitelné zemědělství. MPO bychom chtěli za přípravu tohoto programu poděkovat,” doplňuje Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, největšího oborového sdružení v ČR.

Biometan, je obnovitelný plyn, který vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích, které zpracovávají bioodpady, zemědělské zbytky a biomasu. Tento plyn má shodné vlastnosti a složení se zemním plynem a může tak být bez dalších úprav vtláčen do sítě zemního plynu, kde nahrazuje fosilní dovážený plyn anebo v automobilové dopravě jako udržitelná náhrada CNG/LNG.

Technologie čištění bioplynu na biometan v kvalitě zemního plynu v EU jsou zaváděny již od roku 2011. V roce 2021 byla celková produkce biometanu v EU27 3,5 mld. m3. Podle plánu REPowerEU je biometan jedním z krátkodobých a střednědobých opatření snižující dovoz zemního plynu, a to zvýšením produkce biometanu na 35 miliard m3 do roku 2030.

V České republice má biometan významný potenciál. Podle Evropské komise 0,7 miliardy m3 obnovitelného plynu v roce 2030, které mohou nahradit nejméně 10 % spotřeby zemního plynu. S využitím všech dostupných zdrojů tento potenciál může být ještě vyšší. Do budoucna mohou obnovitelné plyny (biometan a syngas – metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) tvořit i 40 až 50 % spotřeby plynu v ČR. Významný potenciál biometanu je také ve formě BioCNG nebo BioLNG v ČR uplatněných v sektoru dopravy, který disponuje sítí 171 CNG plnicích stanic.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář