Digitalizace: Data ČHMÚ budou k dispozici zdarma online

Díky zákonu nově vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná online všem občanům. Data tak bude možné získat jednoduše, rychle a zdarma. Zákon také upravuje spolupráci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech nebo krizových situacích i při přípravě na ně a pro účely obrany státu. Návrh zákona prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní bude čekat na schválení v Senátu.

„Český hydrometeorologický ústav je vzorem v digitalizaci, která je velkým cílem mým i celé této vlády. A právě novela zákona o veřejné hydrometeorologické službě digitalizaci přinese. Data o kvalitě vody, ovzduší či meteorologii budou nově přístupná všem ve formátu otevřených dat. Díky tomu budou data snadno dostupná a bude také možné je pravidelně aktualizovat. Informace tak bude mít k dispozici každý – akademická sféra, soukromé firmy, ale i veřejnost,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zákon o veřejné hydrometeorologické službě reguluje pouze veřejnou hydrometeorologickou službu. Ta je definována jako činnost ve veřejném zájmu pro plnění úkolů veřejné správy, např. v rámci výstražné služby, protipovodňové služby, smogového varovného a regulačního systému. Tyto úkoly jsou státu, potažmo obcím a krajům, uloženy právními předpisy, nebo jde o potřeby obrany státu. Zákon tedy neřeší poskytování služeb mimo rámec vymezený právními předpisy, které si kdokoliv objednává na soukromoprávní bázi.

Navrhovaným zákonem bude nově zřízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů, která bude obsahovat naměřená a zpracovaná data o stavu a kvalitě vod, o ovzduší nebo meteorologická a klimatologická data, která ČHMÚ vytváří v rámci veřejné služby. Data a standardizované produkty budou zdarma a komukoliv k dispozici online, což sníží administrativní náročnost pro všechny zúčastněné a zrychlí jejich poskytování.

Návrh zákona také upravuje spolupráci ČHMÚ se složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech nebo krizových situacích i při přípravě na ně a pro účely obrany státu.

„Přijetím zákona o hydrometeorologické službě dojde k legislativnímu ukotvení všech činností ČHMÚ. Taková úprava v oblasti meteorologie a klimatologie dosud chyběla, což ostatně jako riziko vyhodnotila i Bezpečnostní rada státu,“ doplňuje za Český hydrometeorologický ústav Libor Černikovský, ředitel pro meteorologii a klimatologii.

Ministerstvo životního prostředí tímto zákonem přispívá k naplňování programového prohlášení vlády, konkrétně bodu o zrychlení procesu otevírání dat (open data), aktualizaci otevřených dat na úřadech veřejné správy a veřejnému zpřístupnění monitoringu stavu klíčových složek životního prostředí.

Zákon také řeší historický dluh vůči ČHMÚ tím, že veškeré jeho činnosti jednoznačně legislativně zakotví i s ohledem na jeho nezastupitelnou roli v rámci kritické infrastruktury a další zásadní úlohy. Nutnost této právní úpravy je přitom známá více než dekádu a upozornila na ni řada dokumentů, počínaje usnesením Bezpečnostní rady státu z roku 2012.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář