České dráhy loni hospodařily se ziskem téměř 4 miliardy Kč

Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 3,8 miliardy Kč. Jedná se o historicky nejvyšší zisk vykazovaný podle Mezinárodních standardů IFRS. Hospodaření se tak meziročně zlepšilo o 3,4 miliardy korun. Svůj podíl na tom měly všechny společnosti Skupiny ČD včetně segmentu osobní dopravy, která také dosáhla historicky rekordních výsledků. V tomto segmentu pokračovaly masivní investice do nových vlaků, které jen v loňském roce dosáhly téměř 11 miliard korun.

České dráhy loni navázaly na pozitivní trend nastartovaný v roce 2022. „Loňský rok byl pro naši společnost obdobím mimořádných úspěchů a potvrdil správnost naší strategie. Roky 2020 až 2022 znamenaly pro podnikatelský sektor těžkou zkoušku, ale obstáli jsme a dosáhli téměř čtyřmiliardového zisku. Svůj podíl na tom mají všechny společnosti ve Skupině ČD, a co mne velmi těší, po třech letech se do zisku dostal také segment osobní dopravy, který provozují mateřské České dráhy. Do našich vlaků jsme přilákali více než 164 milionu zákazníků, kteří s námi najezdili přes 8 miliard kilometrů,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Celkový zisk akciové společnosti ČD činil v loňském roce téměř 3 mld. Kč a má tak hlavní podíl na historickém úspěchu Skupiny ČD.

České dráhy v loňském roce přepravily 164,4 milionů zákazníků, což je o 7,3 milionů více, než v roce 2022. Průměrně ve vlaku každý zákazník ujel 49,1 kilometrů. Samotný segment osobní dopravy v roce 2023 dosáhl výsledku před zdaněním 623 mil. Kč a meziročně se tak zlepšil o 751 mil. Kč. Pozitivní výsledek ovlivnily tržby od cestujících, které byly vyšší o 1,3 miliardy Kč. Na růstu tržeb se podstatnou měrou podílel vyšší počet cestujících, dlouhodobý trend prodlužování průměrné cestovní vzdálenosti a rostoucí zájem o mezinárodní a prémiové služby s vyšší výnosovostí. Jedná se např. o dynamický růst přepravených cestujících v mezistátní přepravě ve výši až několika desítek procent a meziročně zhruba o desetinu vyšší počet cestujících přepravených v 1. třídě.

Velkou pozornost loni České dráhy věnovaly modernizaci svého vozidlového parku a do nových vlaků investovaly téměř 11 miliard Kč. Do provozu bylo nasazeno více než 50 nových nebo modernizovaných vozidel – elektrické jednotky RegioPanter, motorové vozy RegioShuttle RS1 nebo lokomotivy Vectron. Během roku probíhala také plynulá výroba motorových jednotek RegioFox a expresních vlaků ComfortJet, jejichž předání je plánované na letošní rok. V modernizaci vozidlového parku a zlepšování služeb bude firma pokračovat i nadále. V letošním roce je plánovaná dodávka více než stovky jednotek a lokomotiv – RegioPanterů, RegioFoxů, ComfortJetů a Vectronů. Nové soupravy letos doplní park Českých drah o více než 22 tisíc moderních míst v klimatizovaných vlacích.

„Nové vlaky jsou pro nás zásadní a dá se říci, že to, co vyděláme, směřujeme právě do jejich nákupu. Jsou zárukou vyšší poptávky po našich službách a hlavní podíl na aktuálním zisku mají právě tržby od našich zákazníků. Těmi jsou jak cestující, tak objednatelé vlakové dopravy, tedy kraje a stát. I když byla část investičních výdajů financována cizími zdroji a došlo k mírnému nárůstu zadlužení, podíl dluhu k provoznímu zisku EBITDA naopak výrazně klesl. To je důkaz zdraví finanční politiky naší Skupiny,“ doplňuje Michal Krapinec.

V roce 2023 pokračovaly České dráhy ve vylepšování a rozšiřování nabídky služeb v digitálním prostředí, především v aplikaci Můj vlak. Průběžně roste pokrytí vlaků palubní Wi-Fi sítí, její nabídka se během roku rozšířila o zhruba 900 spojů na celkem 4 026 spojů, z toho 489 je dálkových. V oblasti servisu se rozběhla komplexní modernizace Střediska údržby Praha Jih. Tato investice si během několika let vyžádá zhruba 5 miliard Kč. Zároveň probíhala příprava dalších projektů, jejichž stavební zahájení je plánované na letošní rok. Jedná se například o nové zázemí včetně moderních průjezdných hal pro údržbu moderních vlaků v Chebu nebo v Havlíčkově Brodě.

Zisková loni byla také nákladní doprava

ČD Cargo vytvořilo zisk před zdaněním ve výši 733 mil. Kč. Společnost tak meziročně zvýšila svůj zisk před zdaněním o 423 mil. Kč. Lepších výsledků bylo dosaženo především díky pokračujícímu růstu výkonů v zahraničí a růstu realizačních cen, který kompenzoval zvyšování cen většiny nákladových vstupů. „Velmi úspěšně pokračujeme v dlouhodobé strategii expanze na zahraniční trhy, na kterých výkony ČD Cargo rostou o desítky procent,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Dopravní výkony vzrostly u obou odštěpných závodů v Rakousku a Německu, tradičně vyšší výkony zaznamenaly dceřiné společnosti CD Cargo Poland a CD Cargo Slovakia. „Expanze do zahraničí je mimo jiné reakcí na rostoucí požadavky našich zákazníků po zajištění mezinárodních přeprav a na sílící tlak na jejich kvalitu a spolehlivost. Již více než 60 % všech našich přeprav je mezinárodních. To znamená, že buď vychází, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českou republikou,“ dodává Tomáš Tóth.

Objemy zboží přepraveného po železničních tratích v České republice v roce 2023 klesly. Celkově ČD Cargo přepravilo více než 59,4 mil. tun zboží, což představuje meziroční pokles o 4,8 mil. tun. Výkony na tuzemském dopravním trhu poznamenal především razantní pokles přeprav fosilních paliv do elektráren a tepláren. „Zatímco v roce 2022 jsme přepravili 12 milionů tun energetického uhlí, loni už to bylo jen necelých osm milionů a pokles v souvislosti s dekarbonizací odvětví velmi rychle pokračuje,“ komentuje situaci na trhu Tomáš Tóth a zároveň konstatuje: „Struktura zboží přepravovaného po železnici se postupně začíná měnit. Proto se nyní vedle tradičních komodit zaměřujeme také na pozvolna se rozvíjející přepravy biomasy, tuhých alternativních paliv, odpadů a dalších produktů cirkulární ekonomiky, které by absenci přeprav energetického uhlí mohly v budoucnu částečně nahradit. Rok 2023 byl pro všechny železniční dopravce v Evropě velmi složitý. O to více si vážím faktu, že jsme spolu s našimi dceřinými společnostmi realizovali zisk po zdanění ve výši 326 mil. Kč, který nám umožňuje pokračovat v nutné obnově a modernizaci vozidlového parku.“

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář