Česká pošta provozuje více než 17 tisíc poštovních schránek

[[{“value”:”

Zatímco v roce 2010 bylo na celém území republiky 22 560 poštovních schránek, o pět let později to bylo už jen 21 698 a k 3. květnu 2024 celkem 16 877 aktivních poštovních schránek. To představuje oproti roku 2010 pokles o 25,2 %. Schránky jsou umístěny celkem v 6 174 obcích. Je však mnoho obcí, kde evidujeme pouze 1 poštovní schránku. Celkem se jedná o 3 403 obcí.

„Množství a rozmístění poštovních schránek je vázáno na podání listovních zásilek touto formou, a tedy i na zájmu o tuto službu. Jedním z důvodů redukce poštovních schránek je neustálý pokles objemu podaných listovních zásilek v návaznosti na rozvoj elektronické komunikace. Pravidelné výběry schránek stojí určité finanční prostředky a pokud neobsahují podané zásilky, jedná se o ztrátu. Dalším důvodem je i to, že je rozmístěno více schránek, než udává příslušná legislativa,“ říká ředitelka kontaktní sítě České pošty Silvie Mandlová.

Počet poštovních schránek ukládá České poště vyhláška 464/2012 Sb., §15. Ta mimo jiné říká, že v každém sídelním celku, který má nejvýše 10 000 obyvatel, musí být takový počet schránek, aby na každých i započatých 1 000 obyvatel připadala nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek nemusí být splněn, jestliže je v každém sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, umístěn takový počet poštovních schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby, nepřesahovala 1 km k nejbližší poštovní schránce.

Lidé se kromě klasických oranžových poštovních schránek mohou v ulicích setkat také s modrými schránkami. Ty nejsou určeny pro podání listovních zásilek. Modré schránky, kterých je nyní v ulicích více než 16,5 tisíce, jsou doručovací schránky určené pro doručování zásilek pro příslušné adresáty. Jedná se o dvě rozdílná zařízení s rozdílným principem využití.

TZ/Česká pošta

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář