Česká pošta představila své služby na konferenci ISSS 2024

[[{“value”:”

Česká pošta v rámci postupující transformace nabízí státní správě a samosprávám nová digitální řešení jejich potřeb. Na probíhající konferenci ISSS 2024, která je největší konferencí o eGovernmentu a digitalizaci ve státní správě a samosprávě ve střední Evropě, představil digitální poštovní služby Martin Vránek, ředitel divize finančních a komerčních služeb České pošty, a Andrea Barešová, manažerka útvaru eGovernment.

„Smyslem České pošty je být jednotným kontaktním místem, tedy partnerem nejen pro klienty, kteří se v online prostředí pohybují, ale i pro ty, kteří stále vyřizují své požadavky offline. Takovým klientům, kteří tvoří minimálně 20 % populace Česká pošta pomůže se zprostředkováním jejich žádostí a formulářů pro státní správu,“ vysvětluje Martin Vránek, ředitel divize finančních a komerčních služeb České pošty a dodává: „Podle agenturních průzkumů i mladí lidé ve věku 18 až 24 let častěji upřednostňují osobní návštěvu (40,5 %) před telefonickou komunikací (34,5 %). A zde vidíme příležitost pro Českou poštu zajistit tuto komunikaci pro státní správu a samosprávu. Pošta si do budoucna klade za úkol kromě zajištění základní poštovní služby být zprostředkovatelem pro agendu veřejné správy, podporou občanů se vstupem do on-line prostředí, ale také poskytovat komerční služby spojené s každodenními potřebami občanů.“

Česká pošta disponuje technologickým řešením a vlastní infrastrukturou služeb pro velkoobjemovou digitalizaci a komplexní správu dokumentů státních i komerčních firem. Vedle ní postupně modernizuje služby, které firmy využívají nejvíce – digitalizuje platební styk poštovních poukázek, nabízí konverzní a hybridní poštu, umožňující elektronizaci velkoobjemového podání listovních zásilek, zpracování a dopravu hotovosti, komerční spisovnu a archiv a certifikační autoritu. Česká pošta se také připravuje na akceptaci edokladů.

V rámci probíhající transformace se chce více otevřít státním institucím i komerčním firmám a nabídnout jim svou infrastrukturu poboček a doručovatelů. „Na všech 2 900 pobočkách lze platit platební kartou, 760 poboček s Czech Pointem, 293 diskrétní zónou, v průběhu 1Q 2025 nová technologie snímání QR kódů, a v neposlení řadě 4000 doručovatelů dokáže dodat zásilku každý den na každou adresu v České republice,“ vypočítává Martin Vránek.

Česká pošta také pomáhá svým klientům se zřízením datových schránek v Informačním systému datových schránek (ISDS). Ten funguje v České republice od 1. července 2009 a od té doby přináší stále rostoucímu počtu uživatelů bezpečnou a pohodlnou komunikaci, ušetřené peníze a čas. „Za dobu jeho fungování bylo zřízeno přes 4,3 mil. datových schránek jak pro právnické, tak pro fyzické osoby, z toho aktivních je 3,7 mil. Meziročně počet datových zpráv neustále roste, v loňském roce Česká pošta evidovala nárůst o 11 %, a celkem již systémem prošlo téměř 1,23 miliardy zpráv,“ popisuje Andrea Barešová, manažerka útvaru eGOV.

Účastníkům konference byly v rámci příspěvků představeny i další podrobnosti týkající se ISDS, jako například možnosti uchovávání datových zpráv, včetně datového trezoru, zřizování nových datových schránek a připravované novinky. Kromě ISDS byla pozornost věnována i dalším zavedeným službám, jako jsou Czech POINT, Konverzní pošta a certifikační autorita PostSignum.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář