Zalando, SAC a Higg Co představují nový standard udržitelnosti

Higg Index

Společnost Zalando, organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) a společnost Higg Co dnes oznámily novou spolupráci, jež má urychlit zavedení globálního standardu udržitelnosti v módním průmyslu. Zalando je první platformou, která používá aktualizovanou verzi modulu Higg BRM (Higg Brand & Retail Module) od SAC k zavedení povinného hodnocení udržitelnosti u značek prodávaných na své platformě. V rámci tohoto projektu, jenž má přispět ke změně v celém odvětví, shromáždí Zalando od svých partnerských značek srovnatelné údaje o udržitelnosti, které mají přispět k pochopení individuálních i společných problémů v tomto odvětví. Údaje získané prostřednictvím modulu Higg BRM pomůžou společnosti Zalando rozpoznat trendy a prozkoumat řešení vedoucí ke smysluplnému a trvalému zlepšení ve spolupráci s jejími partnerskými značkami.

Higg BRM je nástroj, který značkám a maloobchodním prodejcům nabízí komplexní způsob posouzení toho, jak si vedou při naplňování etických a environmentálních parametrů, jako jsou lidská práva, spravedlivé mzdy nebo emise CO2. Uživatelé mohou na základě dosažených výsledků upravit svoje priority v oblasti udržitelnosti. Všichni členové SAC z řad módních značek a maloobchodních prodejců oblečení začnou Higg BRM postupně používat k měření svých výsledků v oblasti udržitelnosti a dosaženého pokroku. Oděvní průmysl tedy bude mít možnost porovnávat udržitelnost na úrovni jednotlivých značek.

„Jako přední evropská online platforma pro módu a životní styl chceme jít příkladem, být průkopníkem a spolu s našimi partnery zvolit cestu, jež přispívá k řešení nejdůležitějších problémů současnosti – změny klimatu, využívání zdrojů a práv pracujících. V rámci naší strategie udržitelnosti nazvané do.MORE jsme u našich partnerských značek zavedli povinné hodnocení na základě etických parametrů a kritérií v oblasti udržitelnosti. Higg BRM nám pomůže dosáhnout našeho cíle, jímž je průběžně zvyšovat etické standardy a do roku 2023 pracovat pouze s partnery, kteří je splňují,“ říká Kate Heiny, ředitelka udržitelnosti v Zalando.

„Rozhodnutí společnosti Zalando vyžadovat od partnerských značek, aby používaly Higg BRM, bude katalyzátorem a pobídne celé odvětví k zavedení standardního systému pro měření udržitelnosti. Tímto způsobem můžeme dosáhnout trvalé změny,“ uvádí Amina Razvi, ředitelka SAC.

„Udržitelnost“ je komplexní pojem. Je obtížné ji definovat a ještě obtížnější ji pochopit. Na trhu jsou stovky osvědčení, štítků a iniciativ a je nejasné, kde udržitelnost začíná a kde končí. Jednotlivé značky a maloobchodní prodejci mají vlastní hodnocení a různé cíle. Odvětví chybí společná metoda měření výsledků v oblasti udržitelnosti. Z iniciativy SAC v roce 2019 vznikla jako samostatný subjekt technologická společnost Higg Co, aby tento nedostatek vyřešila a rozvíjela technologii, z níž vychází Higg index a soubor odvětvových nástrojů, včetně Higg BRM. Cílem je počínaje módním průmyslem přispět k rychlejšímu dosažení udržitelnosti globálního dodavatelského řetězce. Higg Co ve spolupráci se Zalando podporuje společnost Zalando a její partnery při zavádění modulu Higg BRM.

SAC je významným sdružením, jež se zabývá udržitelností v oděvním, obuvnickém a textilním průmyslu. SAC má 250 členů z celého světa, kteří spolupracují na vytváření Higg indexu, souboru pěti nástrojů v oblasti udržitelnosti, které hodnotí sociální a environmentální udržitelnost, určují oblasti, kde je prostor ke zlepšení, a umožňují dosáhnout environmentální a sociální transparentnosti, kterou spotřebitelé vyžadují. Společnost Higg Co vyvíjí technologickou platformu, kterou Higg index využívá.

Napsat komentář