Zahraniční obchod se zbožím – srpen 2022

logistika

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 15,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 3,9 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 2,2 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 12,4 mld. Kč a elektřinou o 10,8 mld. Kč. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšil o 3,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zlepšila o 30,9 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 31,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 27,9 % na 360,6 mld. Kč a dovoz o 25,5 % na 388,8 mld. Kč.
Srpen 2022 měl o jeden pracovní den více než srpen 2021.

„Po více než roce měl vývoz zboží meziročně rychlejší tempo růstu než dovoz. Přesto to nestačilo k tomu, aby obchodní bilance skončila kladným výsledkem. Loni v srpnu byla totiž hodnota vývozu nejnižší ze všech měsíců v roce,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,2 %.

V lednu až srpnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 127,7 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 36,7 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 11,9 % a dovoz o 18,5 %.

Zdroj: ČSÚ

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »