Vykazování do Intrastatu bude jednodušší

computer mac

Malým a středním podnikatelům se od ledna výrazně zjednoduší statistické vykazování do systému Intrastat. Ten primárně sleduje pohyb zboží mezi členskými státy EU, a to na základě jeho fyzického pohybu. Kromě snížení počtu výkazů dojde i k navýšení limitu pro vykazování malých zásilek.

Ve spolupráci Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a Celní správy ČR se v přijatém vládním nařízení (č. 333/2021 Sb.) podařilo ulevit především malým a středním podnikatelům zavedením tzv. zjednodušeného vykazování v souvislosti se statistickými prahy. „Při splnění stanovených podmínek umožňuje zjednodušené vykazování odeslat místo dosavadních dvanácti výkazů Intrastatu pouze jedno hlášení ročně pro daný směr vykazování bez nutnosti uvedení podrobných údajů,“ říká Stanislav Kouba, náměstek ministryně financí.

Zjednodušené vykazování budou moci využít zpravodajské jednotky, které dosáhly obecného prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 mil. Kč a zároveň nepřekročily celkovou hodnotu 20 mil. Kč ve směru dovozu zboží z jiného členského státu EU nebo ve směru vývozu zboží do jiného členského státu EU, přičemž pro každý směr vykazování se posuzuje zvlášť. Současně zpravodajská jednotka nesmí obchodovat se zemědělskými a energetickými komoditami uvedenými v příslušném Sdělení Českého statistického úřadu. „Tímto zjednodušením se pro vybrané zpravodajské jednotky fakticky zvyšují statistické prahy pro vykazování údajů o zboží do Intrastatu na 20 mil. Kč. Dle odhadu ČSÚ by toto zjednodušení mohlo využít až 16 % zpravodajských jednotek a bude tak možné uspořit přes 30 tisíc odevzdaných výkazů ročně,“ říká Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Ke snížení administrativní zátěže přispěje také navýšení limitu pro vykazování malých zásilek ze současných 200 EUR na 400 EUR. Snížením počtu kódů povahy transakce a jejich harmonizací v rámci EU pak dojde k jednodušší orientaci zpravodajských jednotek při vyplňování výkazů Intrastatu. Novinkou je také usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách, a také způsobu jejich zaokrouhlování. V návaznosti na nové unijní předpisy dochází v nařízení vlády k rozšíření okruhu údajů, které musí být zpravodajskými jednotkami vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU. Nově budou sbírány údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním čísle partnerského subjektu. Tyto dva nové prvky však umožní v budoucnu další snížení zátěže spojené se sběrem údajů na straně dovozu.

Podrobnosti o novém způsobu vykazování do Intrastatu budou v příštích týdnech postupně zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ a Celní správy ČR. „Webové stránky Celní správy ČR umožní v brzké době nanečisto vyzkoušet vytvoření výkazu dat Intrastatu podle nové úpravy platné od počátku roku 2022. Věříme, že tuto možnost podnikatelé uvítají,“ říká Milan Poulíček, generální ředitel Generálního ředitelství cel.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář