VŠCHT v Praze založila firmu, která má pomoci do praxe technologii pro farmacii

MarbleMat technology

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) založila firmu, která má pomoci přenést výsledky výzkumu tamních vědců do praxe. Takzvaná spin-off společnost MarbleMat se zaměří na aplikaci nové technologie přípravy olejových kuliček ve farmacii a potravinářství. Bude také jednat s partnery z komerčního sektoru. Mluvčí VŠCHT Michal Janovský dnes o společnosti informoval v tiskové zprávě. Jde o první spin-off firmu této vysoké školy.

Společnost založil Ondřej Rychecký z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT, s nímž škola v říjnu podepsala smlouvu o licenci a převodu práv k patentu. „Naše škola plní tímto krokem své cíle v podpoře přenosu poznatků vzniklých na univerzitě do praxe a získáváme zkušenosti pro další případy komercializace technologií formou založení spin-off společnosti,“ uvedl rektor VŠCHT Pavel Matějka. Spin-off firma je podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného na výzkumné organizaci.

Technologie vyvinutá na VŠCHT spočívá v takzvané enkapsulaci tekutých olejových kuliček. „Velká část aktivních látek na trhu schválených pro farmaceutické použití je špatně rozpustných ve vodě, což vede k jejich nízké biologické dostupnosti. Naše technologie se zaměřuje na tyto sloučeniny a zlepšuje jejich vlastnosti,“ popsal Rychecký, který je také autorem technologie.

„Mezi největší přednosti patří více než dvojnásobné zvýšení biodostupnosti účinných látek a možné využití tekutých olejových kuliček jako vhodné formy personalizované medicíny. Příkladem může být plnění tvrdých želatinových kapslí olejovými kuličkami, kdy každá kulička obsahuje jinou aktivní sloučeninu,“ popsal vědec. Stroj pro přípravu kuliček vyrobili experti z VŠCHT s libereckým Výzkumným ústavem textilních strojů (VÚTS). Technologická agentura ČR projekt podpořila v programu Zéta.

Zástupci VŠCHT očekávají, že se kuličky dostanou na trh během tří až čtyř let. Podle Rycheckého by se firma MarbleMat mohla podílet i na přenosu dalších výsledků výzkumu z VŠCHT do praxe.

TZ

Foto: MarbleMat

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »