Vládní investice do výzkumu a vývoje vzrostly, přesto je ČR za průměrem EU

Navzdory výraznému růstu v posledních letech dosahovala tato částka v České republice v roce 2020 128 eur na osobu a výrazně zaostávala pod průměrem EU. Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je zásadní trend financování výzkumu a vývoje alespoň udržet, protože jde o zásadní krok v transformaci na vyspělou ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.

Celková částka alokovaná z vládních rozpočtů do výzkumu a vývoje v EU překonala v roce 2020 100 milionů eur. Při srovnání s rokem 2010 jde o 22% růst. Nejnovější data Eurostatu současně ukazují, že český vládní rozpočet do výzkumu a vývoje vzrostl za deset let o 42,7 eur na osobu. I přes 50% růst patří Česku 15. místo z 27 členských států EU.

„Pokud chceme, aby se české hospodářství dokázalo transformovat v chytrou ekonomiku, jsou investice do výzkumu a vývoje naprosto klíčové, a je nutné trend z posledního desetiletí alespoň udržet,“ uvádí Karel Kučera, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Pod průměrem také soukromé investice
„Také v soukromých investicích do vývoje je Česká republika hluboce pod průměrem,“ upozorňuje Karel Kučera s tím, že podle Svazu průmyslu a dopravy ČR snížilo 1 600 členských podniků (tedy téměř 60 %) své rozpočty na vědu a výzkum. K navýšení rozpočtů se odhodlala pouhá čtvrtina.

„Výrazný vliv na to má absence nástrojů, které by podniky k investicím motivovaly. Měl by být nastaven optimální mix daňových úlev, pomoc s financováním projektů a další formy podpory spolupráce,“ komentuje Kučera a dodává, že by bylo vhodné tímto směrem částečně pozměnit i Národní plán obnovy. Měl by podpořit investice a spolupráci soukromého sektoru s vysokými školami, ačkoli by část takových projektů měla prodlevu v realizaci.

Zvyšující se podíl na HDP
Mírně optimističtější je pohled na vývoj tuzemských investic do výzkumu a vývoje vůči HDP. Výrazný růst započal v roce 2010 z 1,33 % HDP, a i přes zpomalení v letech 2015 a 2016 se podíl v posledních letech přibližuje ke dvouprocentní hranici. Také v tomto srovnání však zaostáváme za evropským průměrem, který v roce 2019 dosáhl 2,2 %.

„Výše investic je v jednotlivých zemích značně rozdílná. Nejvyšší podíl na HDP tvoří v severských zemích, Rakousku a Německu, naopak finance tímto směrem nejméně alokují vlády zemí jižní a východní Evropy,“ poukazuje Karel Kučera s tím, že v rámci zemí Visegrádské čtyřky je v investicích do výzkumu a vývoje České republika jasným lídrem.

Zdroj: businessinfo.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy