Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let

start up fintech firma

Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let. Pro vývoj produktů a služeb využívají zejména metody strojového učení, přirozeného jazyka a počítačového vidění. Vedle Česka dodávají řešení především do EU a Severní Ameriky. Vyplývá to ze zprávy neziskové iniciativy prg.ai, kterou založily přední české výzkumné instituce a hlavní město Praha.

Mezi technologiemi, které společnosti využívají pro vývoj produktů a služeb, převažuje strojové učení (68 procent). Díky tradičně silnému zaměření studijních oborů pražských vysokých škol má velké zastoupení také zpracování přirozeného jazyka (43 procent) a počítačové vidění (30 procent). Ukázalo se, že výzkum a vývoj respondenti z naprosté většiny financují z vlastních zdrojů (80 procent), třetina zdrojů pochází od soukromých investorů a venture kapitálových fondů a pouze devět procent z veřejných peněz.

Standardně byly v Praze společnosti orientované na umělou inteligenci založeny před pěti lety a méně. O schopnosti místních podnikatelů reagovat na vzrůstající globální poptávku inovativních řešení svědčí podle zprávy fakt, že 24 ze 130 dotazovaných firem vzniklo mezi lety 2018 a 2020. Z hlediska zákaznické struktury se nadpoloviční většina (58 procent) specializuje na velké korporace a státní sektor, 24 procent na sektor malých a středních firem a zbývajících 12 procent cílí na koncové zákazníky.

Mezi nejvýznamnější zákaznické obory patří finanční služby, informační a komunikační technologie a e-commerce a maloobchod. Téměř čtvrtina firem generuje 90 procent svých tržeb spojených s umelou inteligencí a strojovým učením v Česku, zatímco 30 procent firem generuje stejný podíl výnosů v zahraničí.

Součástí průzkumu bylo také získání názoru na to, co je klíčem k tomu, aby se Praha stala v oblasti evropskou špičkou. Podle 52 procent dotázaných jím je udržení talentů v metropoli, 48 procent zdůrazňuje nutnost propagace úspěchů pražské scény v zahraničí, 39 procent by se zaměřilo na přilákání zahraničních talentů z aplikační sféry a 36 procent na zlepšení spolupráce mezi akademickou oblastí a průmyslem.

První část reportu shrnuje hlavní výsledky průzkumu, který se konal od ledna do června 2021 mezi 130 společnostmi. Jde o reprezentativní vzorek zahrnující malé, střední a velké produktové a konzultantské české firmy působící v Praze i zahraniční subjekty, které tu mají výzkumné a vývojové kapacity.

Zdroj: allnews.cz

Napsat komentář