Věc: Reakce na poradnu pro pověřence

Poradna

V rámci navázání spolupráce nám bylo předloženo vzorové číslo elektronického časopisu určeného pro pověřence. Součástí časopisu je rubrika „Poradna“, kde se odpovídá na přímé dotazy. Bohužel v uvedeném čísle jsou odpovědi nepodepsaného rádce špatné a pokud se jimi bude někdo řídit, v rámci vlastní odpovědnosti, může se dostat do problémů, neboť i pověřenec nese odpovědnost za svou činnost.

Odpověď č.1:

Samostatná výsledková listina obzvláště ve formátu „Název soutěže, umístěni: pořadí, jméno, příjmení“ ani není zpracováním osobních údajů, protože jednotlivé osoby nelze přímo identifikovat. Tedy žádný souhlas není třeba!

Tím by tato odpověď mohla skončit, cítím ale povinnost věc ještě trochu rozvést, neboť právě ve školství se rozmohl tzv. „souhlasový mor“. Souhlasy jsou vyžadovány na kdeco a k různým účelům, ale všemožně tam, kde potřeba vůbec nejsou. V případě soutěží jde prioritně o oprávněný zájem správce, ale v tomto případě i subjektu údajů. Týká se také fotografií z takových soutěží! Co se týče zveřejňování, v ten moment se překlápíme do tzv. Novinářské licence, kde opět souhlas není potřeba. Pamatuje na to i návrh zákona o zpracování osobních údajů, který se bude opět projednávat ve sněmovně 12. března.

Odpověď č.2:

Takovou smlouvu o mlčenlivosti je velice vhodné uzavřít se všemi nevolenými zástupci, kteří s údaji, které obec spravuje, přijdou do styku. Jedná se zejména o různé zástupce stran v komisích, kteří nejsou přímo zastupiteli obce. Odpovědnost zastupitele vychází z různých dalších legislativ, zejména dle §159 odst.1 Občanského zákoníku, dále pak zejména Zákonem 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavřít smlouvu o mlčenlivosti se zastupitelem je možné, ale pokud ji odmítne, stále mu zůstávají jeho práva na přístup ke všem informacím, o kterých má rozhodovat. Nutno zdůraznit, že se to netýká jen zastupitelů obcí, ale i jiných volených delegátů, např. na valné hromadě družstva.

Odpověď č.3:

Že si nějaký úředník vyžádá údaje k dotačnímu titulu ještě neznamená, že se jedná o legislativní titul. Velmi často se setkáváme s tím, že úřady vyžadují nadbytečné informace. V každé takové žádosti by mělo být uvedeno na základě jaké legislativy jsou údaje vyžadovány (a co s nimi úřad bude dělat a po jakou dobu) a předávající by neměl údaje vydávat jen tak bez rozmyslu, jen proto, že se jedná o úřední požadavek. Stále totiž za ty „své“ údaje nese odpovědnost. Někdy tedy i k takovému dotačnímu programu bude třeba souhlasu subjektu. Nelze to paušalizovat, je třeba vyhodnotit každé takové předávání.

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajůPetr Gondek,

předseda Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů,

+420 775 727 755

Napsat komentář