Ve 2. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků

Ve 2. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků

Česká obchodní inspekce pokračovala ve 2. čtvrtletí 2022 v kontrolách, které obchodníkům zakazují nabízet a prodávat padělané zboží. Celkem uskutečnila 281 kontrol a u 107 kontrol zjistila porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což je 38,1 %. Oproti 1. čtvrtletí došlo k nárůstu o 9,4 %. Inspektoři kromě sankčních opatření zajistili 11 133 kusů padělků, což je o 8 533 kusů padělků více než v 1. čtvrtletí 2022. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků a stoupl také počet zajištěných výrobků kožené galanterie a obuvi.

Česká obchodní inspekce se v období od 1. dubna do 30. června 2022 zaměřila na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem uskutečnila 281 kontrol a nedodržení právních předpisů zjistila ve 214 případech (76,2 %). Z tohoto počtu, u 107 kontrol, bylo zaznamenáno nabízení, prodej a skladování padělaného zboží, což v procentuálním vyjádření představuje 38,1 %.

Cílem kontrolní činnosti ČOI byly pevné provozovny, internetové obchody, včetně tržnic a tržišť v blízkosti hranic ČR (např. v obcích Horní Folmava a Svatá Kateřina, Vyšší Brod, nebo Chvalovice – Hatě), kde je výskyt padělaného zboží ve větší míře. Při kontrolách byly využity i podněty spotřebitelů.

Česká obchodní inspekce spolupracovala u některých kontrol s Policií ČR (ve 25 případech), cizineckou policií ve 4 případech, celní správou ve 2 případech a živnostenským úřadem ve 2 případech.

Největší oblastí výskytu padělaných výrobků jsou regiony na hranicích s Německem a Rakouskem, kde stále fungují tržiště se stánky.
Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků a stoupl také počet zajištěných výrobků kožené galanterie a obuvi. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochranných známek Tommy Hilfiger, Nike, Louis Vuitton, Adidas a Calvin Klein.

Vzhledem k tomu, že se na trhu stále objevují padělky renomovaných značek, které mohou poškozovat oprávněné zájmy spotřebitelů, ČOI bude v této oblasti provádět kontroly i v dalším období roku 2022.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zajistila ve 2. čtvrtletí 2022 celkem 11 133 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů představuje částku 39 450 542 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům. Oproti 1. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků o 8 533 kusů, jelikož v 1. čtvrtletí 2022 bylo při 286 kontrolách zajištěno 2 600 kusů padělků, v hodnotě v cenách originálů 4 912 862 Kč.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku celkem 193 pokut v celkové výši 3 978 500 Kč.

Zdroj: ČOI

Napsat komentář