Ve 2. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků

Ve 2. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků

Česká obchodní inspekce pokračovala ve 2. čtvrtletí 2022 v kontrolách, které obchodníkům zakazují nabízet a prodávat padělané zboží. Celkem uskutečnila 281 kontrol a u 107 kontrol zjistila porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což je 38,1 %. Oproti 1. čtvrtletí došlo k nárůstu o 9,4 %. Inspektoři kromě sankčních opatření zajistili 11 133 kusů padělků, což je o 8 533 kusů padělků více než v 1. čtvrtletí 2022. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků a stoupl také počet zajištěných výrobků kožené galanterie a obuvi.

Česká obchodní inspekce se v období od 1. dubna do 30. června 2022 zaměřila na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem uskutečnila 281 kontrol a nedodržení právních předpisů zjistila ve 214 případech (76,2 %). Z tohoto počtu, u 107 kontrol, bylo zaznamenáno nabízení, prodej a skladování padělaného zboží, což v procentuálním vyjádření představuje 38,1 %.

Cílem kontrolní činnosti ČOI byly pevné provozovny, internetové obchody, včetně tržnic a tržišť v blízkosti hranic ČR (např. v obcích Horní Folmava a Svatá Kateřina, Vyšší Brod, nebo Chvalovice – Hatě), kde je výskyt padělaného zboží ve větší míře. Při kontrolách byly využity i podněty spotřebitelů.

Česká obchodní inspekce spolupracovala u některých kontrol s Policií ČR (ve 25 případech), cizineckou policií ve 4 případech, celní správou ve 2 případech a živnostenským úřadem ve 2 případech.

Největší oblastí výskytu padělaných výrobků jsou regiony na hranicích s Německem a Rakouskem, kde stále fungují tržiště se stánky.
Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků a stoupl také počet zajištěných výrobků kožené galanterie a obuvi. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochranných známek Tommy Hilfiger, Nike, Louis Vuitton, Adidas a Calvin Klein.

Vzhledem k tomu, že se na trhu stále objevují padělky renomovaných značek, které mohou poškozovat oprávněné zájmy spotřebitelů, ČOI bude v této oblasti provádět kontroly i v dalším období roku 2022.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zajistila ve 2. čtvrtletí 2022 celkem 11 133 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů představuje částku 39 450 542 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům. Oproti 1. čtvrtletí došlo k nárůstu zajištěných padělků o 8 533 kusů, jelikož v 1. čtvrtletí 2022 bylo při 286 kontrolách zajištěno 2 600 kusů padělků, v hodnotě v cenách originálů 4 912 862 Kč.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku celkem 193 pokut v celkové výši 3 978 500 Kč.

Zdroj: ČOI

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »