V prodlouženém termínu vybrala Finanční správa 2,8 milionu daňových přiznání

V pátek 1. července 2022 skončil termín pro podání daňového přiznání pro daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát. Stejná lhůta platila i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Finanční správa v letošním roce vybrala celkem 2 286 797 daňových přiznání od fyzických osob a 501 270 od osob právnických. Nejčastěji daňoví poplatníci podávají přiznání papírově, čehož využilo 54,6 % z nich. Portál MOJE daně nebo datovou schránku pro odevzdání přiznání použilo 45,4 % poplatníků.

Zdroj: financnisprava.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář