Ústecký kraj projde proměnou za miliardy

Jedenáct strategických projektů vybraných v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci se dnes představilo na pracovním setkání nositelů. Pokud budou projekty úspěšné, může každý z nich získat až 50 milionů eur. Na jejich realizaci je vyčleněna polovina z prostředků připravených pro Ústecký kraj v rámci Fondu spravedlivé transformace, tedy 7,9 miliardy korun. Projekty řeší zaměstnanost, sociální témata, inovace, ale také čistou mobilitu a využití území po ukončení těžby hnědého uhlí.

„Dnes jsme se seznámili s projekty, které prošly výběrem a splnily kritéria pro zařazení mezi potenciálně strategické. V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace máme ale ještě připraveno jednou tolik na další projekty a zajímavé nápady, které můžeme podpořit ve prospěch proměny a modernizace našeho kraje. V příštích letech budou vyhlášeny nejrůznější tematické výzvy a kraj vypíše grantová schémata tak, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů s přínosnými nápady,“ vysvětlila radní Iva Dvořáková, v jejíž gesci je právě problematika transformace regionu.

Mezi strategické projekty s prioritou 1 patří:
RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
GET Centre UJEP ‐ Green Energy Technologies Centre of UJEP (oba od Univerzity JEP v Ústí nad Labem)
Transformační centrum Ústeckého kraje (nositelem je Ústecký kraj)
SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii (Česká geologická služba)
Gigafactory (ČEZ, a.s.)
Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje (Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.)
POZATR (Úřad práce ČR)
Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem (DPMUL a.s.)
H2 Triangle (FOR H2ENERGY s.r.o.)
Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA (Sev.en Innovations a.s.)
Strategický projekt s prioritou 2 je Těžba lithia na Cínovci (ČEZ, a.s.)

Na pracovním setkání dále zazněly informace od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace a konkrétní výzvy právě pro strategické projekty.

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy