Úspory díky robotům

b2b automatizace

V důsledku automatizace (RPA) často se opakujících úkolů dosahují úspory nákladů ve finančních odděleních v průměru 50 – 70%.

Podle nezávislého institutu IRPAAI – Institute for Robotic Process Automation & Artificial Intelligence může RPA ušetřit firmám 25-50 %. Atos má přímou zkušenost se specifickými pilotními projekty, během nichž bylo díky rychlé, snadné implementaci dosaženo ještě větších úspor (někdy dokonce až 80 %) a ještě vyšší návratnosti investic. Za těmito úsporami stojí kombinace několika faktorů, zejména snížení mzdové a časové režie při současném zvýšení kvality a míry plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů (tzv. compliance).

RPA nahradí až 800 člověkohodin měsíčně

Podle institutu IRPAAI může robot – když se vezme v úvahu jeho schopnost pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu rychlejším tempem – zastat práci dvou až pěti osob pracujících na plný úvazek. A do budoucna se dá očekávat ještě vyšší úroveň produktivity, protože technologie se vyvíjejí a promítají se do čím dál důležitějších procesů. RPA může být v kombinaci s LEAN myšlením ještě efektivnější. Značných přínosů již bylo dosaženo u pojišťovacích společností, které automatizovaly své procesy škodních událostí a pojistných smluv, a tím zajistily snížení počtu zaměstnanců a provoz 24/7, aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu nebo na plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů.

IBM Business Process Management a RPA vedou k 30% úsporám nákladů

Evropská banka již automatizovala jednu ze svých frontendových služeb. K automatizaci využila řešení pro správu obchodních procesů, avšak potřebovala dále automatizovat i jiné úkoly vyžadující lidský zásah a omezující dostupnost těchto služeb na řádnou pracovní dobu. Díky využití RPA k automatizaci opakujících se úkolů byla banka schopna rozšířit svou pracovní dobu a vyhovět zvýšené poptávce. Navíc dosáhla 30% úspory nákladů a lepších zákaznických zkušeností.

Case studies

Modernizace procesu ověření dílů: Významný výrobce automobilů spolupracoval se společností Atos na zjednodušení procesu spouštění své montážní linky. Před začátkem výroby musela firma ověřit, zda byly do systému SAP zadány správné díly. V minulosti tento proces ověření vyžadoval setkání 10 až 15 osob. Díky spolupráci s Atos implementovala firma robota, který automatizuje ověřování a eliminuje potřebu schůzek. Pokud se vyskytnou problémy s daty, robot spustí servisní ticket, který je přiřazen příslušné skupině. Robot dále odesílá souhrnnou sestavu se stavem ověření příslušnému obchodnímu týmu. Díky tomuto řešení RPA může firma efektivně spouštět výrobu a má jistotu ohledně dílů. A členové jejího týmu mají volné ruce a mohou se věnovat jiným úkolům.

Urychlení procesu převzetí vozidla do vlastnictví: Společnost Atos implementovala řešení RPA, které pomáhá zkrátit časově náročný proces vyhledání vozidla za účelem jeho převzetí do vlastnictví. Jeden robot pročte seznam vozidel připravený k převzetí do vlastnictví a pak vyšle požadavek na lokaci. Druhý robot načte aktuální pozici vozidla a poté zašle v reálném čase GPS souřadnice a adresu příslušné osobě. Díky tomu se počet zpracovaných vozidel zvýšil z 200 na 1 600 denně. Robot vykonává práci za více než 6 osob pracujících na plný úvazek a ušetří organizaci 6 miliónů USD ročně.

Napsat komentář