Úřad pro ochranu hospodářské soutěže funguje už 30 let

Před 30 lety, 1. července 1991, zahájil svou činnost Český úřad pro hospodářskou soutěž, přímý předchůdce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V čele Úřadu se od té doby vystřídalo pět předsedů a původní věcná působnost v oblasti ochrany hospodářské soutěže byla v průběhu let obohacena také o dozor nad veřejným zadáváním, kontrolu zneužití významné tržní síly a poradenství a monitoring v oblasti veřejné podpory.

„Úřad již tři desetiletí významně ovlivňuje českou ekonomiku a tržní prostředí. Během této doby vydal tisíce rozhodnutí s nápravnými opatřeními a uložil miliardy korun na pokutách, jejichž prostřednictvím se snaží usměrňovat soutěžitele i zadavatele, aby postupovali v souladu s právními předpisy,“ uvedl k výročí nynější předseda Petr Mlsna, který v čele Úřadu stojí od konce roku 2020.

Předseda ÚOHS rovněž připomněl, že spojujícím prvkem všech působností úřadu je právě hospodářská soutěž. Úřad má díky unikátní kombinaci agend řadu výhod a možností, které se projevují zejména značnými úspěchy při odhalování tzv. bid riggingu, což jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky. V této oblasti patří Úřad mezi nejaktivnější v Evropě.

Za třicet let své existence vedl Úřad celkem 2 687 prvostupňových správních řízení v oblasti hospodářské soutěže, v jejichž rámci uložil pokuty v celkové výši přes 8,78 miliardy korun. V oblasti veřejných zakázek vydal ÚOHS v 12 097 správních řízení více než 14 206 prvoinstančních meritorních rozhodnutí, v nichž uložil do konce roku 2020 pokuty převyšující 367 milionů korun.

Ke svému výročí vydal Úřad pamětní publikaci, která neobsahuje pouze ohlédnutí za minulostí, ale v podstatné části také shrnuje priority a vize v jednotlivých oblastech působnosti pro nejbližší budoucnost.

Zdroj: ÚOHS

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy