Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně zpracoval novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého právního rámci směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, tzv. směrnice ECN+ (směrnice o posílení).

Původně zpracovaná novela se bohužel nedostala na pořad jednání předchozí Poslanecké sněmovny PČR. Úřad proto nyní přistoupil ještě jednou k její revizi.

Kromě již dříve navrhovaných změn souvisejících s transpozicí ECN+ do nového návrhu zařadil také další modifikace, jejich smyslem je dále zkvalitnit a zefektivnit stávající právní úpravu. Mimo jiné se jedná například o změny v procesu narovnání, rozšíření leniency programu i na vertikální dohody a další.

Úřad nyní předkládá nově zpracovaný legislativní návrh odborné veřejnosti a vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby k němu vyjádřily své připomínky, a to do 31. prosince 2021.

Podněty a připomínky k návrhu novely je možno zasílat na e-mail: romana.skacelova(at)uohs.cz

Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn najdete zde.

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy