Úřad se účastní mezinárodního projektu na využívání výpočetních metod při ochraně hospodářské soutěže

Computational Antitrust project

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zapojil do nového mezinárodního projektu „Computational Antitrust“, který je zaměřen na využívání automatizované právní analýzy pro odhalování protisoutěžního jednání. Do projektu, který zaštiťuje Stanford University, se zatím zapojilo 53 soutěžních úřadu a 35 akademiků.

Právo hospodářské soutěže v posledních letech stále více řeší dynamicky se rozvíjející a komplexní digitální trhy, které fungují do určité míry odlišně od klasických trhů. Cílem projektu je vytvoření a implementace výpočetních metod, které umožní soutěžním úřadům, aby si nadále udržely a případně zlepšily schopnost detekovat, odhalovat a napravovat protisoutěžní praktiky v digitálním sektoru. Nově vyvinuté techniky a výpočetní nástroje mohou sloužit také ke zjednodušení kontroly fúzí. Na druhé straně je mohou využívat i soutěžitelé, aby si ověřili, zda postupují v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Projekt by měl tedy překlenout určitou mezeru, která spočívá v tom, že o soutěžních problémech digitálních platforem a trhů se sice hojně diskutuje, ale nehledají se vhodné technologické nástroje, jak tyto problémy řešit.

V rámci projektu Computational Antitrust by mělo dojít k zahájení potřebné rozpravy ve formě publikování odborných textů na téma propojení soutěžní politiky a výpočetních metod a ke vzájemné výměně zkušeností a výsledků s aplikací těchto metod. Poznatky budou prezentovány na každoročním workshopu a publikovány ve výroční zprávě.

„Věřím, že tento projekt přinese nové myšlenky, moderní metody a možnosti při prosazování soutěžního práva, a to nejen při detekci či prokazování různých protisoutěžních jednání, ale i v rámci právních a ekonomických analýz či usnadňování vyšetřovacích procesů. To by se mělo v praxi projevit efektivnější ochranou hospodářské soutěže ze strany Úřadu ve prospěch spotřebitelů v České republice,“ řekl k účasti v projektu předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Napsat komentář