Úřad potrestal zakázkový kartel dodavatelů audiovizuální techniky, pokuty dosahují 3 672 000 Kč

audio video pokuty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím soutěžitelům ApS Brno s.r.o., a AV MEDIA SYSTEMS, a.s., (dále jen ApS Brno a AV MEDIA) za uzavírání zakázaných dohod v souvislosti s výběrovými řízeními pokuty v celkové výši 3 672 000 korun. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a je pravomocné.

Soutěžitelé dosáhli výrazného snížení uložených sankcí, neboť s Úřadem spolupracovali. Společnost AV MEDIA požádala o aplikaci leniency programu a dodala Úřadu informace týkající se kartelové dohody, za což jí byla snížena pokuta o 35 %. Oba soutěžitelé nadto využili procedury narovnání, což znamenalo snížení pokut o 20 %.

Uvedení soutěžitelé koordinovali své jednání v letech 2014–2018 ve výběrových řízeních realizovaných v souvislosti s některými zakázkami na dodávky komplexních profesionálních audio-video řešení a související techniky. Cílem nedovolené spolupráce soutěžitelů (tzv. bid rigging) bylo zmírnění či eliminace vzájemného konkurenčního boje v těchto zakázkách. Prvním ze způsobů bylo podání dvou sladěných nabídek, přičemž jedna sloužila jako nabídka krycí. Druhou variantou bylo podání nabídky jen jedním soutěžitelem, zatímco druhý se podání nabídky zdržel.

K protisoutěžnímu jednání došlo u následujících výběrových řízení soukromých i veřejných zadavatelů, jejichž celková hodnota přesahovala 15 milionů korun:

  • Vysoké učení technické v Brně: Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118
  • Vysoké učení technické v Brně: Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT – opakování
  • Tyršova 6, a.s.: Imperial hotel Ostrava – rekonstrukce kongresových prostor 2.NP
  • Univerzita Palackého v Olomouci: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc
  • Jihomoravský kraj: Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně Bohunicích.

Výsledná pokuta pro soutěžitele ApS Brno činí po snížení na základě narovnání 1 123 000 Kč, sankce pro společnost AV MEDIA pak po snížení za účast v leniency i narovnání 2 549 000 Kč.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář