Úřad potrestal již třetí kartelovou dohodu nákladních železničních dopravců

cargo železnice

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil společnostem AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o. a SPEDICA, s.r.o. pokuty v celkové výši 18 426 000 korun za kartelovou dohodu v oblasti mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasilatelství.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria AG nebyla pokuta uložena, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. Soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. podali proti rozhodnutí rozklad, další účastníci řízení nikoliv.

Výše uvedení soutěžitelé uskutečňovali zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 – 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 – 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých transportech, které si rezervovali a rozdělovali mezi sebou, a koordinovali tak své jednání vůči zákazníkům.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria byla vzhledem k využití leniency programu pokuta zcela odpuštěna a soutěžiteli AWT Čechofracht, který s Úřadem spolupracoval v rámci tzv. leniency typu II, výrazně snížena. Společnosti SPEDICA byla pokuta snížena o 20 %, neboť využila procedury narovnání. Uvedený případ je posledním ze série šetření v oblasti nákladní železniční dopravy, v jejímž rámci již Úřad pokutoval tzv. kartely Italia Expres a Spolchemie.

Napsat komentář