Úřad bude opakovaně rozhodovat o zneužití významné tržní síly ze strany společností MAKRO a METRO

Makro pokuta

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil na základě rozkladu společností MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., a METRO International AG prvostupňové rozhodnutí Úřadu z června letošního roku o zneužití významné tržní síly těmito společnostmi. Věc byla vrácena prvostupňovému orgánu k novému projednání.

V napadeném prvostupňovém rozhodnutí byla uvedeným společnostem uložena pokuta ve výši téměř 83,5 milionu za porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a to zejména v souvislosti se službami tzv. centrálního zúčtování. (Podrobnosti v tiskové zprávě: https://bit.ly/3FISOAZ )

V řízení o rozkladu předseda Mlsna zamítl námitky týkající se údajného nesprávného procesního postupu Úřadu, vymezení trhu či neexistence významné tržní síly účastníka řízení MAKRO. Prvoinstanční orgán se však má na základě právního názoru předsedy opakovaně zabývat zejména existencí nákupní aliance mezi účastníky řízení, řádným vymezením skutků, a to především dobou jejich trvání a jejich právní kvalifikací, včetně náležitého posouzení formální a materiální stránky přestupků.

TZ

Napsat komentář