ÚOHS zrychluje rozhodování

ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a předem známých kritériím, a to z kandidátů, které předsedovi ÚOHS navrhlo téměř 30 subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací.

„Jsem rád, že se podařilo pro každou oblast sestavit tým těch nejlepších odborníků. Věřím, že významně přispějí k vyšší kvalitě rozhodování Úřadu,“ uvedl k sestavení nových komisí předseda Mlsna.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petr Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. Již v polovině prosince 2020 bylo za účelem nominace nových členů rozkladové komise osloveno cca 30 subjektů, které se zabývají mimo jiné oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly instituce z akademické sféry (právnické a ekonomické fakulty a také univerzity), orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace (Transparency International, Oživení, Rekonstrukce státu), Česká advokátní komora a další sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak předseda Úřadu jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem 5 rozkladových komisí, z toho 3 pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně velkých změn, je v nich nyní cca 50 % nových členů.

Členové rozkladových komisí nyní musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky – konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru – magisterského typu, 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně 5 let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

Předseda ÚOHS již také realizoval některá opatření, která povedou k celkovému zrychlení rozhodování. Rozkladové komise se budou scházet ve 14denních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejrychleji zpracovány. (Průměrná lhůta za prosinec 2020 a leden 2021 činí 44 dní.) K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zkrácené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Mgr. Aleš Drbal – předseda
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
JUDr. Martin Klimpl
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
Mgr. Věra Ondračková
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
JUDr. Kristina Škampová
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ I
Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
Mgr. Ivona Mottlová
Mgr. Daniel Jirásko
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Mgr. Jiří Brož
JUDr. Ľubomír Focko
Mgr. Tomáš Machurek
JUDr. Petr Poledník
Mgr. Marcela Káňová
Ing. Martin Fassmann
Mgr. Markéta Adámková
Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Trhalová

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ II
Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
Mgr. Romana Derková
Mgr. Pavel Král
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Mgr. Lukáš Trojan
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Ing. Martin Vyklický
Mgr. Pavel Herman
Mgr. Lenka Knopová
JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Miroslav Cák
JUDr. Marek Jakubík
Mgr. Martin Kramář, LL.M.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PRAZE
Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
Mgr. Jan Sixta
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
JUDr. Jaromír Bláha
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Mgr. Jan Hrazdira
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
JUDr. Martin Kakrda
Mgr. Ondřej Zmeškal
Mgr. Jakub Joska

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VEŘEJNÉ PODPORY A VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY
Aleš Drbal – předseda
Mgr. Robin Bláha
Mgr. Michael Brázda
Mgr. Ivana Halamová Dobíšková
JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
Ing. Miroslav Koberna
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, CSc.
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
JUDr. Ing. Jiří Nováček

Napsat komentář