ÚOHS: Záporná nabídková cena je přípustná

ZÁPORNÁ NABÍDKOVÁ CENA JE V ZAKÁZKÁCH NA ZAJIŠŤOVÁNÍ LETENEK A JÍZDENEK PŘÍPUSTNÁ

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad dodavatele FLY UNITED s.r.o. proti postupu Ministerstva financí České republiky v zadávacím řízení na „Zajištění letenek, ubytování a jízdenek“. Ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Důvodem návrhu v daném případě bylo předložení záporné nabídkové ceny vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel měl v případě této zakázky povinnost zajistit poptávané služby (letenky, jízdenky a ubytování) za cenu poskytovanou koncovým poskytovatelem služby, přičemž ve své nabídce jako poplatek za zprostředkování těchto služeb uvedl zápornou cenu – 2 Kč. Umožnil mu to specifický charakter daného trhu, který funguje obdobně jako u zprostředkování pojistných či finančních služeb, kdy zprostředkovatel je odměňován zpravidla nikoliv od zákazníka, ale od poskytovatele služeb.

Podle předsedy ÚOHS zadavatel v daném případě vymezil v zadávacích podmínkách postup pro hodnocení nabídek jasně a srozumitelně (a tak i transparentně) a jeho hodnotící komise tento postup následovala a své dílčí kroky řádným způsobem zdokumentovala. Podání „záporné“ nabídkové ceny bylo v tomto případě shledáno jako přípustné zejména s ohledem na obchodní model, který je na relevantním trhu používaný. Nadále nepochybně jde o „nezvyklý“ jev, nicméně nejde o jev, který by byl obecně nepřípustný.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/027 – R225/2019

Napsat komentář