ÚOHS: RITCHY EU uzavíral zakázané protisoutěžní dohody

elektronická cigareta

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl v celém rozsahu rozklad podaný společností RITCHY EU s. r. o., a ve všech výrocích potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla společnosti za zakázanou protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej uložena pokuta ve výši 6 674 000 korun a zákaz plnění zakázané dohody do budoucna.

Společnost RITCHY EU je distributorem elektronických cigaret a náplní do nich. Podle rozhodnutí Úřadu porušovala v období od 6. 9. 2017 do 31. 3. 2019 zákon o ochraně hospodářské soutěže i soutěžní pravidla Evropské unie tím, že svým odběratelům stanovovala, za jaké nejnižší ceny může být její zboží dále prodáváno. Společnost kontrolovala u prodejců dodržování jí stanovených minimálních cen a v případě jejich nedodržování hrozila ukončením spolupráce.

Jednání společnosti RITCHY EU narušilo hospodářskou soutěž na relevantních trzích elektronických cigaret a náplní do těchto cigaret na území České republiky, přičemž tyto zakázané dohody měly současně i potenciální vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie. Důsledkem postupu společnosti RITCHY EU bylo sjednocení (vyšších) nákupních cen na velkoobchodní/maloobchodní úrovni a ve výsledku tedy i vyšší maloobchodní ceny pro spotřebitele.

Úřad dle předsedy Mlsny správně dovodil, že společnost RITCHY EU se dopustila porušení nejen zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale i článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Námitky společnosti o nesprávně vymezených relevantních trzích a podílech společnosti RITCHY EU na nich, stejně jako námitky proti zjištěnému skutkovému stavu a výši uložené pokuty, předseda Úřadu zamítl jako nedůvodné.

Napsat komentář