ÚOHS poprvé uložil také zákaz plnění veřejných zakázek

logistika železnice doprava

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 2 854 000 korun za kartelovou dohodu o veřejných zakázkách (tzv. bid rigging) logistickým společnostem EXPRES VAN s.r.o. a Lorenc Logistic, s.r.o.

Společnosti EXPRES VAN s.r.o. byl nadto uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek na dobu 2 let. Jedná se o historicky první uložení tohoto druhu správního trestu ze strany Úřadu. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

„Úřad je připraven sankci v podobě zákazu plnění veřejných zakázek využívat i v dalších případech kartelových dohod souvisejících s veřejnými zakázkami, pokud soutěžitelé nevyužijí programu leniency či s Úřadem nebudou spolupracovat v rámci narovnání,“ uvedl k případu místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Soutěžitelé EXPRES VAN s.r.o. (dále jen EXPRES) a Lorenc Logistic, s.r.o. (dále jen Lorenc) prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svou účast a nabídky v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic s názvem Přeprava obchodních balíků 2014–2016 a Přeprava obchodních balíků 2016–2018 s tím cílem, aby zakázku získala společnost EXPRES. Sladěné nabídky účastníci kartelu následně zadavateli podali. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že účastníci zakázané dohody jednali s cílem narušit hospodářskou soutěž v uvedených výběrových řízeních, přičemž tohoto výsledku skutečně dosáhli. K nezákonnému jednání docházelo od 27. 8. 2014 do 29. 8. 2016. Úřad tento případ odhalil na základě vlastní činnosti.

Soutěžiteli EXPRES byla za spáchaný přestupek uložena pokuta ve výši 754 000 Kč a již uvedený zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 2 let od dne právní moci rozhodnutí. Společnost Lorenc naproti tomu přistoupila na narovnání s Úřadem, za což jí byla nejen snížena pokuta o 20 % na výsledných 2 100 000 korun, ale především se vyhnula uložení zákazu plnění.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář