ÚOHS: Pokuta 7,6 milionu korun za vertikální dohody v oblasti prodeje zahradní techniky

garden machinery

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 7 687 000 korun společnosti V-GARDEN s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Soutěžitel V-GARDEN podle rozhodnutí ÚOHS v období od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 vyzýval své odběratele, aby u jím dodávané zahradní techniky a zahradního vybavení navýšili prodejní ceny pro konečné spotřebitele. Společnost V-GARDEN chtěla dosáhnout toho, aby její distributoři neprodávali uvedenou techniku za ceny nižší, než které stanovila. Odběratelé společnosti V-GARDEN na tyto výzvy většinou přistoupili a ceny navyšovali.

Soutěžitel V-GARDEN tak se svými odběrateli uzavíral a plnil zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej, v jejichž důsledku došlo k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích zahradní techniky a zahradního vybavení na území České republiky. Úřad prokázal, že společnost V-GARDEN znemožnila svým odběratelům samostatně stanovovat cenu zboží a soutěžit tak s ostatními odběrateli o zákazníka cenou. Uzavřením dohod došlo ke sjednocení cenové hladiny a navýšení cen v neprospěch koncového spotřebitele.

Úřad kromě uložení pokuty zakázal plnění uvedených dohod a stanovil nápravné opatření, v jehož rámci bude společnost V-GARDEN povinna informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti předmětných dohod.

Napsat komentář