ÚOHS: Cenové stropy v energetice neznamenají toleranci kartelů

energetika soustava ceny

Vláda na svém jednání dne 12. 9. 2022 rozhodla o zavedení cenových stropů na cenu elektřiny a plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby. Cílem tohoto opatření je snížit dopad vysokých cen energií pro uvedené subjekty a omezit tím negativní dopad vývoje tržních podmínek na energetických trzích.

Z pohledu hospodářské soutěže je sice stanovení cenových stropů považováno za značný zásah do standardního fungování trhu, neboť omezuje svobodnou cenotvorbu a tím narušuje působení tržního mechanismu, nicméně v mnoha případech, stejně jako v tomto, je naprosto opodstatněné. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však zdůrazňuje, že cenovými stropy je stanovena cena maximální, nikoliv jediná možná. Dodavatelé elektřiny a plynu proto mají a budou moci i přes toto opatření zcela svobodně soutěžit a nepochybně stanovit i cenu nižší než stanovený cenový strop. Zavedení cenového stropu by současně nemělo mít vliv na stávající spotřebitele, kteří mají ceny za dodávky elektřiny a plynu nasmlouvány nižší než stanovený cenový strop.

Přestože dochází na energetických trzích k bezprecedentnímu a dynamickému vývoji, je třeba připomenout, že i na nich je nadále nezbytné dodržovat pravidla hospodářské soutěže a nenarušovat ji zakázaným způsobem. Obchodníci s energiemi mají nadále vzájemně soutěžit. Zastropování cen není bianco šekem pro cenovou koordinaci mezi subjekty na trhu nebo dokonce výzvou k cenovým dohodám a dalším protisoutěžním praktikám. Není totiž možné, aby omezením vzájemného konkurenčního tlaku soutěžitelé přenášeli své zvýšené náklady na konečné spotřebitele, resp. stát a daňové poplatníky.

Úřad proto upozorňuje, že bude nadále sledovat vývoj na energetických trzích a bude připraven tvrdě zasáhnout proti případným narušením, omezením či vyloučením soutěže na těchto trzích.

TZ

Napsat komentář