Tržby dosáhly téměř 1,5 miliardy korun

Telematika

ČD – Telematika a.s. zveřejnila auditované hospodářské výsledky za rok 2017. Tržby z provozní činnosti dosáhly výše 1 470,4 mil. Kč oproti 1 727,5 mil. Kč v roce 2016. Za jejich poklesem stojí zejména absence větších projektů z Operačního programu Doprava. Naopak vzrostl zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) o 9,4 % na 226,4 mil. Kč oproti 206,9 mil. Kč v loňském roce. Čistý zisk mírně poklesl z 53,2 mil. Kč v předešlém roce na 51,4 mil. Kč v roce 2017.

Provozní výsledek hospodaření činil 73,4 mil. Kč. Vstup do nových segmentů dopravy a ICT pomohl dosáhnout i lepšího zisku před zdaněním (EBT) ve výši 65,7 mil. Kč (64,3 mil. Kč v roce 2016). Čistý zisk společnosti v roce 2017 dosáhl již zmíněných 51,4 mil. Kč a meziročně tak mírně klesl o 1,8 mil. Kč. ČD – Telematika v roce 2017 proinvestovala 95,2 mil. Kč z vlastních zdrojů zejména do rozšíření své infrastruktury.

Oproti roku 2016 došlo ke snížení tržeb o 14,9 %, nicméně bylo dosaženo vyšší profitability z objemu realizovaných výnosů. Pokles tržeb byl zapříčiněn zejména v kategorii externích projektů úseku Servis infrastruktury, který svou činností vykázal 927,6 mil. Kč. Meziroční pokles o 20,7 % úseku Servisu infrastruktury byl zapříčiněn absencí větších projektů z Operačního programu doprava, nižším objemem v kategorii realizaci díla a v kategorii silniční telematiky. Úsek Telekomunikačních služeb zaznamenal v roce 2017 externí výnosy ve výši 515,9 mil Kč, což znamená pokles o 2,4 %, zdárně však pokračoval v realizaci výstavby optických tras.

Napsat komentář