Tlak na firmy má vliv na obchod s obnovitelnou energií

wind energy

Počet nedotovaných projektů využívajících obnovitelnou energii vzrostl od roku 2013 o více než 1000 % díky vzrůstajícímu tlaku na korporace chovat se ekologičtěji a dále ukončení vládních dotací. Uvádí to průzkum mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper, který provedla ve spolupráci se společností Inspiratia.

Počet smluv o dodávkách energie z obnovitelných zdrojů vzrostl z pouhých čtyř v roce 2013 na více než 45 do července roku 2019. Šlo přitom o smlouvy jak s obchodníky či dodavateli energií, tak i s korporacemi.

Zatímco přechod na obnovitelnou energii byl umožněn prostřednictvím vládních podpůrných mechanismů, jako jsou například fixní ceny výkupu energie, štafetu nyní převzal soukromý sektor. Nadnárodní korporace čelí v poslední době sílícímu tlaku ze strany zákazníků i investorů, aby byl jejich business co nejekologičtější. To se záhy promítlo na tom, že mnoho firem změnilo své dodavatele energií, anebo si v některých případech zajistili vlastní zdroje obnovitelné energie.

Především díky vládním dotacím mohou po celém světě vznikat mnohé nové projekty obnovitelné energie. Evropa je v popředí tohoto trendu přechodu k ekologičtější výrobě energie a představuje 36 % celosvětové kapacity obnovitelné energie, přičemž do konce roku 2018 činila celková instalovaná kapacita 536 GW.

Nicméně, tento trend přechodu na zelenou energii je téměř u konce, neboť vynaložené náklady na nové projekty obnovitelných energií jsou na mnohých evropských trzích srovnatelné s náklady na využití fosilních paliv, a tudíž přestávají být ekonomicky výhodné.

Úspěch solárního fotovoltaického systému je nejvýznamnější v tom, jakou roli v tomto odvětví sehrálo snižování kapitálových nákladů při redukci sdružené ceny energie. Některé země snížily své náklady o více než 80 %, čímž se začaly přibližovat nákladům na fosilní paliva.

Navzdory přechodu odpovědnosti ze státního do korporátního sektoru, DLA Piper varuje, že za účelem dodržení evropských cílů v oblasti klimatu, by političtí činitelé neměli zůstat pozadu.

Zjištění průzkumu komentuje Miroslav Dubovský, Country Managing Partner pražské kanceláře DLA Piper: „I v tržním prostředí mají vlády a regulační orgány svoji roli, a to i v případech, kdy je obnovitelná energie schopna konkurovat energii z tradičních zdrojů. Regulační orgány mají například stále pravomoc ovlivňovat investiční rozhodnutí prostřednictvím formování trhu, daňového rámce či právních předpisů.“

Dalším zajímavým příkladem je role vlády v procesu udělování povolení a plánování nových projektů obnovitelné energie. K odstranění překážek, které brání projektům zahájit svou činnost, je třeba podporovat zdroje obnovitelné energie ze strany vlády i regionálních samospráv.

Napsat komentář