Tématem čtvrtého ročníku Energetické olympiády byly klimatické změny

Energetická olympiáda 2021

Novinkou letošní Energetické olympiády, která vyvrcholila finálovým kolem 3. – 5. listopadu 2021, bylo zaměření na aktuálně velmi skloňovanou problematiku klimatických změn. Studenti měli možnost více porozumět souvislostem z této oblasti.

Do školního kola, které proběhlo 15. října, se letos přihlásilo úctyhodných 363 týmů (1 070 studentů). Stejně jako loni, i letos proběhlo kvůli pandemii on-line nejen školní kolo, ale také finále. Studenti sice neměli možnost přijet na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, zato měli více času na zpracování svých videí.

Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo 363 týmů z celé ČR, z nichž 330 odevzdalo test v řádném termínu. Oproti loňskému roku se tak zvýšil zájem studentů o 30 %. Do finálového kola postoupilo 25 nejlepších týmů a mimořádně získal divokou kartu také tým, který se umístil na 26. místě. Většina přihlášených studentů (60 %) byla z gymnázií, ostatní byli zejména z průmyslových a vyšších odborných škol. Stejně jako v předchozích letech se i letos zúčastnili studenti ze všech krajů ČR.

Ve finálovém kole si studenti nejprve poslechli přednášky odborníků, následně si ve spolupráci s mentory z řad profesionálů a lektorů energetické gramotnosti vybrali téma ke zpracování. Veškerá komunikace mezi soutěžícími a organizátory probíhala prostřednictvím komunikační platformy Slack. Celý den studenti poctivě konzultovali své nápady s téměř dvěma desítkami mentorů. Konzultace probíhaly i v pozdních nočních hodinách. Další den měli studenti za úkol nahrát výstupy své práce na YouTube.

Desetičlenná hodnotící porota pak hodnotila originalitu, odbornou úroveň, proveditelnost, ale také kvalitu prezentace. Výběr z 25 odevzdaných videí nebyl vůbec jednoduchý, porota se shodla, že se laťka celkově zase meziročně zvýšila.

Výherci 4. ročníku Energetické olympiády jsou:

1. místo – Fyziklátiči – Gymnázium, Benešov, Husova 470

2. místo – Energus – Gymnázium Evolution, s.r.o.

3. místo – val – PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

Cenu generálního partnera získal tým Wren – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

Vítězný tým si odnesl odměnu ve výši 50 000 Kč a studenti prvních tří nejúspěšnějších týmů si zajistili možnost dostat se na vysokou školu bez přijímacích zkoušek.

Závěrečné slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 5. listopadu v 17.00 hod. formou přímého přenosu z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moderování se ujal herec Jiří Maryško a studentka a lektorka Energetické gramotnosti Kamila Roučková.

Generálním partnerem projektu je společnost ČEPS. Odbornými garanty jsou: FEL ČVUT v Praze, Gasnet, ŠkoEnergo, E.on, SevenEnergy, ERÚ, FEI VŠB TU Ostrava, FEKT VUT v Brně. Mediálními partner soutěže jsou: Oenergetice.cz, Ámos vision, Československý časopis pro fyziku.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář