Stavebnictví v trojce nejrizikovějších oborů v Česku

stavba staveniště

Stavebnictví v Česku patří dlouhodobě mezi nejrizikovější segmenty z hlediska pracovní úrazovosti i vzniku nemocí z povolání. Stavebním firmám by se vyplatila revize stávajícího systému bezpečnosti práce, který sice formálně odpovídá předpisům, ale ve skutečnosti není plně funkční, protože zcela nereflektuje reálné podmínky na staveništi.

Dílčí změnu lze demonstrovat na jednoduchém příkladu zdravotně závadných, ale přesto stále velmi oblíbených kožených rukavic. Dle testů totiž nezřídka obsahují karcinogenní a pro pokožku dráždivý šestimocný chrom. Upozorňuje na to Lubomír Winkler, bezpečnostní konzultant společnosti Ardon Safety. Své postřehy dále přináší lektor BOZP Petr Kaňka z Bureau Veritas a hovoří také zástupce stavební firmy.

Bezpečnostní audit pomůže stavebním firmám snížit náklady na OOPP

Dobře nastavený systém bezpečnosti práce není o nezáživných předpisech, které otravují život podnikatelům i zaměstnancům. Naopak má fungovat jako nástroj, který šetří peníze i čas při realizaci zakázek, redukuje počet neschopenek a zvyšuje produktivitu práce, jak ukazují opakované výsledky bezpečnostních auditů Ardon Safety v průmyslových firmách. „Jejich výsledkem jsou konkrétní doporučení na úrovni technických změn či použití vhodnějších osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jako typický příklad z praxe lze uvést prosté nahrazení zdravotně závadných kožených rukavic technologicky vyspělejšími typy s lepším poměrem cena/výkon. To vše s ohledem na různá zadání firem, většinou s důrazem na snížení nákladů na OOPP, zvýšení produktivity pracovníků a minimalizaci až úplnou eliminaci rizikových zdravotních faktorů ovlivňující stavební dělníky,“ přibližuje bezpečnostní konzultant Lubomír Winkler.

Závadné kožené rukavice ustupují, ale ve stavebnictví jsou stále populární

Zatímco v jiných průmyslových segmentech je patrný odklon od kožených rukavic, ve stavebnictví jsou stále populární, a to navzdory rizikům, která s sebou přinášejí. Jejich největších neduhem je obsah šestimocnému chromu, což je karcinogenní látka limitovaná v rámci evropské normy EN 420 na 3,00mg/kg a mj. figuruje na seznamu škodlivin SVHC (Substances of very High Concern) evropské směrnice REACH. „Jak ukazují výsledky testů, kožené rukavice běžně dostupné na trhu tento limit nezřídka překračují. Jejich dlouhodobé používání je škodlivé, asi podobně jako u cigaret s obsahem škodlivin v rámci norem. Šestimocný chrom může vyvolat zarudnutí, popraskání kůže, boláky nebo otoky. Pro dělníky s alergií může být rizikové i jeho stopové množství. Dle našeho odhadu firmy měsíčně spotřebují statisíce párů kožených rukavic. Šance na nadlimitní obsah chromu je tedy v takovém objemu vysoká,“ upozorňuje Lubomír Winkler z Ardon Safety.

Kožené versus máčené rukavice očima stavaře

Kožené rukavice mají navíc velmi kolísavou hodnotu i z hlediska užitných vlastností. „Nejlevnější a při výrobě nejčastěji používaná štípenková kůže po prvním namočení ve vodě, nebo propocení tvrdne a přestává být použitelná. Navíc se tyto rukavice velice rychle prodřou a asi nejhůře ze všech ostatních sedí na rukou. Naproti tomu máčené rukavice vydrží déle, voda jim neškodí, a hlavně neobsahují rizikové látky. Mají mnohem lepší vlastnosti,“ popisuje své zkušenosti Josef Hulín ze stavební firmy Redom.CZ, která se zabývá vysoušením domů.

BOZP jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti stavebních firem

Ardon Safety má historicky v sortimentu širokou nabídku kožených rukavic. Protože však usiluje o postupné ozdravení a kultivaci trhu s OOPP, chce informovat o nových možnostech moderních rukavic. „Vnímáme, že bezpečnostní technici mají snahu přinášet nejefektivnější řešení, ale jsou omezení nákupčími, pro které je hlavním kritériem cena, a management chce jenom finální výsledky a nemá čas jít do hloubky. Z mého pohledu spolu nákupčí a bezpečáci málo komunikují. Nákupčí často porovnávají jablka s hruškami, zejména když srovnávají produkty dle specifikace či ceny a ne dle funkčnosti. My chceme nahradit cestu domněle snižovaných nákladů reálnými úsporami. Revize systému bezpečnosti práce pomocí auditů má firmám ukázat, jak přestat topit vlastními bankovkami a využít oblast BOZP ke zvýšení konkurenceschopnosti,“ podotýká Lubomír Winkler z Ardon Safety.

Pohled z praxe: nákupčí OOPP často nevědí, co stavaři potřebují

Josef Hulín ze stavební firmy Redom.cz je přesvědčený o výhodnosti kvalitnějších ochranných pracovních prostředků a pomůcek. Jak sám říká, praxe ve stavebnictví ale vypadá mnohdy jinak. „Firemní nákupčí často ani nevědí, co stavaři potřebují a sáhnou po nejlevnější variantě. Nízká cena ale často odpovídá slabé kvalitě a musí proto rukavice další pomůcky nakupovat mnohem častěji. Navíc riskují zdraví a bezpečí dělníků. Pak je tu další věc – zedníků a dalších řemeslníků na trhu práce ubývá a firmy by si měly vážit těch, které ještě mají. Občas si na stavbě připadám jak v Trhanově, když vidím, v jakém oblečení lidé pracují. Je to vizitka každé firmy i jednotlivého řemeslníka,“ říká stavař.

Faktor ceny OOPP i neinformovanost firem

Několik slov k cenové politice a informovanosti firem v oblasti OOPP dodává na závěr Petr Kaňka z Bureau Veritas, lektor a konzultant BOZP. „V řadě firem vůbec nevědí o například existenci tenkých neprořezných rukavic s velmi citlivým úchopem pro jemnou práci, které jsou určeny do prostředí, kde se lze snadno říznout. Rozdíl mezi obyčejnou a neprořeznou rukavicí je mírně vyšší cena, která ale nemusí znamenat přímo úměrné vyšší náklady. Je totiž rozdíl, zda k prořezu dojde hned napoprvé, což rukavici okamžitě znehodnotí a vyvolá potřebu pořídit nové balení, nebo když se tak stane až po osmdesátém pokusu o průnik na jednom místě. Životnost rukavic je pak samozřejmě výrazně delší.“

Napsat komentář