Statistika přepravy za rok 2020

Metro nemocnice Motol

Za celý loňský rok je patrný pokles osobní dopravy způsobený opatřeními proti pandemii. U železniční dopravy poklesl počet cestujících o 30 %, u autobusové o 35 % a nejvíce zasažena byla letecká doprava, kde počet cestujících klesl přibližně o 84 %. Konečná data budeme publikovat v ročence dopravy za rok 2020, která vyjde v červnu tohoto roku.

Letecká doprava byla pandemií v roce 2020 zasažena nejvíce. Pokles u českých dopravců byl o 84 % nižší než předchozí rok. Nejvíce se pokles projevil ve 2. čtvrtletí, kdy byly výkony na 2 % výkonů roku 2019 a pak ve 4. čtvrtletí, kdy byly výkony na 10 %. Na letištích byl za celý rok pokles o 80 % u odbavených cestujících.

U městské hromadné dopravy byl meziroční pokles o 30 %. Pokles je zaznamenán také u osobní železniční a autobusové dopravy.

Nákladní doprava nebyla pandemií výrazně ovlivněna. Například data za železniční nákladní dopravu za celý rok 2020 ukazují pokles v přepravených tunách o cca 8% a u přepravních výkonů asi 6%, za 4. čtvrtletí však došlo k nárůstu objemu přepravených věcí v tunách o 3% a v přepravních výkonech v tunokilometrech (tkm)* o 4%.

U silniční nákladní dopravy byl za loňský rok výrazný nárůst v přepravních výkonech, téměř 45%, objem přepravených věcí v tunách poklesl o asi 9%. Nárůst je způsoben zejména poměrně výrazným vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Je však třeba poznamenat, že i přes tento poměrně významný nárůst v tkm, jsou hodnoty o přepravních výkonech na úrovni roku 2015, od kdy pak docházelo k poklesu.

Data slouží i pro další statistické účely mimo resort dopravy, například pro Český statistický úřad a další instituce.

*Je rozdíl mezi přepravním objemem (pouze tuny) a výkonem (tunokilometry – vliv vzdálenosti).

Předběžná statistická data přepravy za rok 2020 naleznete na tomto odkazu.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář