Software602 vydala novou verzi Sofa

Sofa

Lepší tvorbu a úpravu procesních formulářů ve firmách a organizacích všech velikostí zprostředkuje nová verze aplikace Sofa od společnosti Software602. Verze 3.7, již firma uvolnila začátkem listopadu, doplnila do tvorby formulářů skriptovací jazyk, který umožňuje uživatelskou tvorbu vzorců, závislostí, akcí na tlačítka, ale i volání externích zdrojů dat přímo do formulářů. Sofa tak ještě více usnadní vyřizování jakékoli firemní administrativy.

Nová verze přináší přímou podporu Active Directory a službu vzdáleného podepisování se správou certifikátů (podpisů a pečetí) uložených na kvalifikovaném prostředku, který umožňuje jejich užití vzdálenou formou – nejsou tak potřebné další prostředky (token, čipová karta apod.). Vzdálený podpis a pečeť tak výrazným způsobem zjednodušují správu a použití celého ekosystému elektronických certifikátů v rámci jakékoli organizace.

„Uživatelé přejdou na novou verzi automaticky, nemusejí nic provádět. Nicméně pokud budou požadovat nové funkčnosti do formulářů a workflow, bude nutná úprava na novější verzi Sofa. Nové procesy se už budou vytvářet pomocí novějšího jádra a nových funkcí Sofa,“ vysvětluje Martin Vondrouš, expert na zavádění nových technologií ve společnosti Software602.

Aplikaci Sofa využívají především menší a střední firmy, které se dostaly do situace, kdy potřebují nasadit automatické schvalovací procesy pro různé typy formulářů. Jde například o cestovní příkazy, schvalování faktur, žádanky a další dokumenty. „Nejvíce se využívá procesů, které je možné nasadit rychle a bez integrace, nicméně přibývají klienti, kteří chtějí přímé integrace na stávající ERP systémy, především s ohledem na výměnu ekonomických dat. Díky této nové verzi přinášíme komfort i pro větší klienty se systémy a infrastrukturou už zavedenými, kde Sofa nabídne větší možnou míru integrace,“ popisuje Vondrouš.

Sofa je v hledáčku také u velkých firem. Software602 v tom případě nasazuje do pilotních provozů procesy řádově pro tisíc zaměstnanců. Na aplikaci klienti nejvíce oceňují snadnou tvorbu a úpravy procesních formulářů, snadnou úpravu procesního workflow. „S příchodem verze 3.7 pak oceňují přímou synchronizaci na Active Directory a implementaci vzdáleného podepisování se správou certifikátů a pečetí pro organizaci,“ dodává Martin Vondrouš.

Software602 zároveň zahájila práce na zcela nové verzi Sofa 4.0, která by měla být k dispozici v dubnu 2020. Aplikace bude obsahovat zcela nový workflow engine (WFe4), který nebývalým způsobem ještě více rozšíří možnosti integrací na ostatní systémy a umožní o několik řádů složitější návrhy schvalovacích workflow, např. s vazbou na integrované systémy, paralelní schvalování, spouštění provázaných a navazujících procesů, spouštění subprocesů, apod. „S verzí 4 uživatelé dostanou i sofistikovanější přehledy nad procesy a daty z procesů, typicky pro potřeby exportů, analýz a reportů,“ slibuje Martin Vondrouš.

Napsat komentář