Škoda Auto dokončuje rozsáhlý soubor opatření na podporu své autorizované sítě

Skoda Vision

ŠKODA AUTO Česká republika reaguje na současnou situaci týkající se pandemie koronaviru a omezení v České republice. Rozhodla se po vzájemné diskuzi s autorizovanými partnery přijmout rozsáhlý balíček opatření na podporu v této obtížné situaci. Jeho součástí jsou odklady splatnosti, úprava bonusové politiky a rychlé vyplácení bonusů. Dále pozastavení či odložení auditů, mystery aktivit a zavedení dalších opatření směřující ke snížení administrativní a finanční zátěže partnerů. Hlavním cílem je ochrana zdraví zaměstnanců i zákazníků, zachování likvidity a cash flow a zajištění mobility cílových skupin v České republice v souladu s usnesením vlády ČR.

„Naším prvořadým úkolem je neprodleně a v maximální možné míře podpořit všechny autorizované partnery ŠKODA v České republice,“ říká Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká republika. „Proto jsme se rozhodli přijmout komplexní soubor opatření, které nám pomohou společně překlenout složité období. Mezi hlavní priority patří samozřejmě také nastavení procesů pro maximální ochranu zdraví zaměstnanců a zákazníků. Děkujeme tímto všem partnerům za podporu a jejich nasazení při zajišťování mobility v České republice v této mimořádně těžké situaci,“ doplňuje Luboš Vlček.

Právě přijatá opatření si kladou za cíl zajištění likvidity a cash flow firem, čímž dojde k utlumení finančních rizik v autorizované síti. Díky provozu servisních služeb a nepřerušenému zásobování originálními díly je na českém trhu zajištěna osobní individuální mobilita cílových skupin.

Mezi hlavní nástroje balíčku opatření patří odložení splatností na skladové a klientské vozy a adaptace bonusové politiky včetně urychlení jejich vyplácení. Dále byly pozastaveny či odsunuty opatření a úkony vázající personální a finanční kapacity např. audity, mystery aktivity, tréninky a řada dalších. Častější je využívání online komunikace v průběhu celého obchodního procesu včetně komunikace na zákazníky značky.

Napsat komentář