Silniční daň zaplaťte do konce ledna

silniční daň termín

Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2021 musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, doplatit do konce ledna 2022.

Loni byl nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání 1. duben, letos se vracíme k obvyklé lhůtě. Silniční daň se platí zálohově čtyřikrát ročně, 31. leden je termínem pro její doplacení.

Kdo nestihne lednový termín, nevyhne se sankcím, které se mu ovšem budou počítat jako tradičně od 8. února. U většiny daňových povinností (přiznávání a placení daně z příjmů, DPH nebo silniční daně) je ochranná lhůta pět pracovních dní, kdy můžete své opomenutí napravit. Po ní už zaplatíte pokutu případně úroky z prodlení.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek musejí podat přiznání elektronicky. Neplatí to ale jako v minulosti pro všechny ty, kdo mají aktivní datové schránky a využívají je.

Povinnost se od roku 2020 týká jen těch, kteří mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky firem (právnických osob) nebo zástupců vybraných profesí. Od roku 2023 se ale situace opět změní, datové schránky totiž budou povinné pro všechny OSVČ.

Kdo je povinen přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 korun. Oproti dřívějším letům je sankce o polovinu nižší.

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní vozidla. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky hradí daň zaměstnavatelé, již vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, kterým svěřují auta ze svého vozového parku.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, jež jsou nastaveny předem. Každoročně pak podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Pokud se na vás nově vztahuje povinnost odvádět silniční daň, jste povinni se registrovat k jejímu placení pomocí růžového formuláře, který je ke stažení na daňovém portále finanční správy. Registrovat se na stejném místě můžete i elektronicky, případně si můžete vyzvednou tiskopis na finančním úřadě.

Tresty pro opozdilce

Finanční úřad vám v roce 2022 začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. února.

Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, jestliže daň včas neuhradíte. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je vyšší než na počátku loňského roku, protože se zvýšila repo sazba ČNB a je nyní nejvyšší za posledních třináct let. Aktuálně je zmíněná sazba na 3,75 procenta a zřejmě kvůli boji ČNB s inflací poroste i nadále. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy ve výši 17,75 procenta ročně.

Připomínáme, že pro finanční úřad je rozhodující, že má do peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu (pondělí 31. ledna) odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Výpočet silniční daně 2022 se netýká několika výjimek. Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, musíte podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň.

Zdroj: businessinfo.cz

Napsat komentář