Satelitní účet neziskových institucí

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak národní účty je nezachycují – například hodnotu práce dobrovolníků, rozdělení nákladů neziskových institucí dle účelu.

Počet neziskových institucí v roce 2019 vzrostl na 150 162, což je meziroční nárůst o 5,26 %. Největší nárůst byl zaznamenán u spolků, kterých za rok 2019 přibylo téměř 6 tisíc.

Neziskový sektor se v roce 2019 podílel na tvorbě HDP 1,83 %. Produkce se zvýšila na 159,9 mld. Kč, 43 % této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2019 bylo 61 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 15 % za netržní ceny.

Počet zaměstnanců vyjádřený v přepočtených úvazcích v roce 2019 byl 114 982, což činí meziročně růst o 0,9 %. Podíl na celkové zaměstnanosti ČR je 2,16 %.

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky vzrostl meziročně o 1,5 % na 57,7 mil. Hodnota dobrovolnické práce činí 10,0 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,8 %. Dobrovolnická práce není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP a je k dispozici pouze v rámci Satelitního účtu neziskových institucí.

Významným příspěvkem satelitního účtu neziskových institucí je využití klasifikace služeb NI podle účelu (CZ-COPNI). Tato klasifikace je určena pro sledování účelu, na který neziskové instituce vydaly prostředky, přičemž nezisková instituce může vynakládat prostředky na více účelů. Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl vynaložených prostředků neziskovými institucemi na rekreační a sportovní služby (13,9 %), náboženství (8,3 %), ostatní vzdělávání (7 %), služby sociální péče (6,3 %). Největší pokles výdajů jsme zaznamenali u kulturních služeb, kde podíl poklesl z 4,4 % v roce 2018 na 3,4 % v roce 2019.

Financování netržních neziskových institucí (těch, které jsou zahrnuty v sektoru NISD národního účetnictví – S.15) se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (34,1 %) a příjmů za netržní produkci (21,5 %). Příspěvek dobrovolníků činí 11,3 %. Firemní dárcovství pak přispívá na provoz neziskových institucí 7 %, domácnosti 9,5 % – z toho je 4,3 % placeno jako členské příspěvky, zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2019 neziskové instituce získaly 6,8 % zdrojů.

Na základě revize údajů za VVŠ došlo k upravení počtu zaměstnanců v roce 2018.

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

 

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy