Růst českého stavebnictví dosáhne letos úrovně 5,1 procenta a porostou i tržby

Stavebnictví očekávaný vývoj

Výkon českého stavebnictví se podle ředitelů stavebních společností v roce 2018 zvýší o 5,1 procenta. Mírný růst na úrovni 3,7 procenta potrvá i v roce následujícím. K dalšímu rozvoji sektoru by přitom ze strany státu nejvíce přispělo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády.

Tržby stavebních firem porostou v letošním roce ještě rychleji než výkon sektoru, a to o 6,5 procenta. Kapacity stavebních společností jsou aktuálně vytíženy na 92 procent, přičemž firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

„Ředitelé stavebních společností očekávají v letošním roce růst výkonu stavebního sektoru o 5,1 procenta, což je o 0,8procentního bodu více než byly jejich predikce v Kvartální analýze českého stavebnictví Q1. Růst ale ohrožuje nedostatek kapacit, kterých je aktuálně žalostně málo,“ prezentuje výsledky nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2.2018 Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Mírně optimističtější pohled mají na vývoj společnosti z oblasti pozemní stavitelství (růst 5,4 procenta) a malé a střední firmy (růst 5,3 procenta).

„Jsem rád, že v prvním čtvrtletí 2018 stavebnictví vykazovalo kladné výsledky, že rostl počet zaměstnanců a jejich příjmů. Vývoj objemu zakázek naznačuje, že stavebnictví má i v dalším období dobrou perspektivu. Současná vláda v Programovém prohlášení deklaruje, že je jejím záměrem stavět dálnice, obchvaty měst, začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží. Dostatek finančních prostředků pro investiční záměry vlády zajistí evropské strukturální a investiční fondy a kapitálové výdaje vlády,“ říká Andrej Babiš, předseda vlády ČR.

Českému stavebnictví se bude dařit i v roce 2019, kdy však tempo růstu zpomalí na úroveň 3,7 procenta. To je způsobeno zvýšenou srovnávací základnou roku 2018 a zároveň omezeným množstvím kapacit. V dlouhodobém horizontu se bude dařit především společnostem zaměřeným na inženýrské stavby, které očekávají růst 4,4 procenta.

Další rozvoj stavebnictví by ze strany státu nejvíce podpořilo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády. Tento krok na stupnici od 0 do 10, kde desítka označuje krok maximálním způsobem podporující rozvoj českého stavebnictví, ohodnotili ředitelé stavebních společností známkou 8,3 bodu. Významný pozitivní dopad by také mělo dlouhodobé plánování státních investic (7,9 bodu). Relativně nejméně by naopak rozvoj stavebního sektoru podpořilo zvýhodnění českých stavebních firem (6,6 bodu).

„Ve výhledu legislativních prací je zařazeno předložení věcného záměru stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů Vládě ČR, což by mělo proběhnout na konci roku 2020. V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva probíhají v současné době na MMR intenzivní jednání pracovních skupin pro rekodifikaci. V počátečních fázích přípravy rekodifikace je nezbytně nutné provést velmi podrobné analýzy a rozbory současné právní úpravy. Výstupy všech analýz budou následně sloužit ke zpracování variantních řešení budoucí právní úpravy v návrhu věcného záměru nového stavebního zákona a budou současně sloužit i jako podklad pro zpracování Hodnocení dopadů regulace,“ říká Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR. Její slova doplňuje Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR. „Na vládě jsme nedávno hodnotili program Nová zelená úsporám za loňský rok. Jen během roku 2017 si lidé požádali na projekty o více než 2,2 miliardy korun skrze 8354 žádostí. Proplaceno jim pak bylo na účty už 1,6 mld. Kč. Od roku 2014, kdy jsme zásadním způsobem program zjednodušili a rozšířili, doputovalo zájemcům na účtu už přes 3,6 mld. korun a další projekty za více než 3 mld. korun jsou aktuálně v realizaci. Program je odbornými asociacemi hodnocený velmi pozitivně pro jeho stabilitu a zároveň flexibilitu s možností se rychle přizpůsobit novinkám na trhu, a také pro jeho přínosy v oblasti úspor energií a ekonomickým přínosům v segmentu stavebnictví. Do budoucna chystáme další rozšíření programu, který v následujících letech může do oboru přinést dalších až 12 mld. Kč.“

Tržby stavebních společností porostou letos ještě rychlejším tempem než výkon sektoru. Pro rok 2018 očekávají ředitelé stavebních společností nárůst tržeb o 6,5 procenta. Dařit se bude především pozemním stavitelům, kteří predikují růst tržeb na úrovni 7,3 procenta. Opatrné jsou ve svých předpovědích naopak firmy zabývající se inženýrskými stavbami, které hovoří o růstu o 4,8 procenta. V příštím roce pak dojde k dalšímu navýšení tržeb, a to v průměru o 5,0 procenta.

Vytížení kapacit stavebních společností se aktuálně pohybuje na úrovni 92 procent, přičemž velké stavební firmy jsou vytíženy dokonce na 95 procent. Ředitelé stavebních společností mají zakázky zajištěné na téměř 9 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se přitom jedná o větší počet pro bezmála polovinu (46 procent) společností.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2018 je ke stažení na: www.ceec.eu.

Napsat komentář