Rozvoj průmyslového developmentu brzdí nedokončené dálniční tahy a dlouhé rozhodovací procesy

Rozvoj průmyslového developmentu

Dalšímu rozvoji průmyslového developmentu by vláda nejvíce pomohla dokončením klíčových dálničních tahů a zkrácením lhůt pro rozhodování. Situace, kdy vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny, pak bude mít negativní vliv na vývoj sektoru podle pětiny developerů.

Proces získávání stavebních povolení zpomaluje především dlouhý proces rozhodování, přičemž celková délka přípravy projektu trvá v průměru tři roky. Sedm z deseti průmyslových developerů se alespoň částečně potýká s nedostatkem kapacit stavebních firem. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q2/2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Další rozvoj průmyslového developmentu v ČR by ze strany vlády nejvíce podpořilo co nejrychlejší dokončení výstavby klíčových dálničních tahů a zkrácení lhůty pro rozhodování. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor, který maximálním způsobem přispívá k rozvoji sektoru, ohodnotili ředitelé developerských firem tyto kroky průměrnou známkou 8,9, respektive 8,8. Developerské firmy by v této oblasti dále uvítaly snížení potřebné administrativy (7,9 bodu z 10) a zavedení možnosti připomínkovat stavbu pouze občany/spolky se sídlem v dané oblasti (7,7 bodu z 10). Nejméně by naopak situaci ovlivnila změna podmínek pro výkup pozemků (4,8 bodu z 10).

Situace, kdy Česká republika stále ještě nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, bude mít na průmyslový development negativní vliv podle více než pětiny (22 procent) ředitelů. Pozitivní vliv tohoto stavu předpovídá naopak desetina (11 procent) developerů. Většina (67 procent) dotázaných se však domnívá, že tento politický vývoj situaci na trhu nijak neovlivní.

Dobu potřebnou pro získání stavebního povolení v oblasti průmyslového developmentu aktuálně nejvíc prodlužují dlouhé lhůty pro rozhodování (8,3 bodu z maximálních 10). Dále proces významně brzdí vysoká administrativa (7,9 bodu z 10) a komplikovaná a nepřehledná legislativa (7,0 bodu z 10). Nejméně naopak dobu k získání stavebního povolení prodlužuje nedostatek stavebních kapacit (3,8 bodu z 10). Průměrná doba přípravy nového průmyslového projektu od iniciace až po získání stavebních povolení se podle zkušeností ředitelů developerských firem pohybuje na úrovni 29,5 měsíce, tedy bezmála tři roky.

S problémy se zajištěním stavebních firem pro své průmyslové developerské projekty se v současné době setkává 14 procent ředitelů developerských společností, další více než polovina (57 procent) se však s těmito potížemi potýká alespoň částečně. Do budoucna problémy s nedostatkem kapacit stavebních firem očekává 78 procent developerů.