Reforma autorského práva dokončena

EU copyright law

Rada Evropské unie schválila novou směrnici o autorském právu, která přinese konkrétní výhody občanům, kreativním odvětvím, tisku, výzkumným pracovníkům, pedagogům a institucím kulturního dědictví.

Předpisy v oblasti autorského práva se díky této reformě přizpůsobí dnešnímu světu, v němž se hlavním způsobem přístupu k tvůrčím dílům a novinovým článkům staly hudební streamingové služby, platformy s videy na vyžádání, agregátory informací a platformy pro obsah nahraný uživateli. Směrnici navrhla v září 2016 Komise a v březnu 2019 ji schválil Evropský parlament.

„Dnešní dohoda povede k vytvoření pravidel v oblasti autorského práva, která budou odpovídat potřebám digitálního věku,“ uvedl Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise. „Evropa bude mít nyní jasné předpisy, které zaručí spravedlivou odměnu pro tvůrce, silná práva uživatelů a odpovědnost ze strany platforem. Reforma autorského práva je posledním dílkem skládanky, který chyběl k dokončení evropského jednotného digitálního trhu.“

Nová směrnice posílí kvalitní žurnalistiku v EU a poskytne lepší ochranu evropským tvůrcům a interpretům. Uživatelé se budou moci spolehnout na nové předpisy, díky nimž bude možné na platformách legálně nahrávat obsah chráněný autorským právem. Získají také silnější záruky spojené se svobodou projevu při nahrávání videí, jejichž součástí je obsah držitelů práv (tj. memů nebo parodií).

Směrnice o autorském právu je součástí širší iniciativy zaměřené na přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku. Kromě toho dnes členské státy EU konečně přijaly nová pravidla, která mají evropským vysílacím společnostem usnadnit poskytování určitých programů v rámci jejich online služeb v zahraničí. Od 1. dubna 2018 mají navíc Evropané, kteří si ve svém domovském členském státě koupí či předplatí přístup k filmům, sportovním přenosům, hudbě, elektronickým knihám a hrám, k tomuto obsahu přístup, i když jsou na cestách nebo dočasně pobývají v jiné zemi EU.

Po zveřejnění směrnice v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 24 měsíců na její provedení do vnitrostátních právních předpisů. Nová pravidla týkající se autorských práv i nová pravidla usnadňující online přístup k televiznímu a rozhlasovému obsahu ze zahraničí budou formálně podepsána 17. dubna na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

V září 2016 navrhla Evropská komise v rámci strategie pro jednotný digitální trh modernizaci autorského práva v EU v zájmu rozkvětu a přístupnosti evropské kultury. Tato reforma modernizuje předpisy EU v oblasti autorského práva z roku 2001, kdy ještě neexistovala sociální média ani videa na vyžádání, muzea se nezabývala digitalizací sbírek umění a učitelé neposkytovali kurzy online.

Z průzkumů Komise z roku 2016 vyplynulo, že 57 % uživatelů internetu využívá přístup k článkům z tisku prostřednictvím sociálních sítí, agregátorů informací nebo internetových vyhledávačů. 47 % z nich přitom četlo jen výtahy sestavované těmito internetovými stránkami a vlastní články vůbec nerozklikávalo. Stejná tendence se projevila v odvětví hudby a filmu: 49 % uživatelů internetu v EU využívalo přístup k hudbě nebo audiovizuálnímu obsahu online a 40 % uživatelů ve věku 15–24 let sledovalo alespoň jednou týdně na internetu televizi. Od té doby tato tendence výrazně zesílila.

Zdroj: EU

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »