Průzkum: Společnosti vidí pandemii jako příležitost k růstu

průzkum digitalizace covid

Rok od nástupu pandemie prošly organizace na celém světě významnými transformacemi ve snaze zvýšit agilitu a dosáhnout vyšší efektivity. V Evropě 86,7 % manažerů souhlasí s tím, že COVID-19 způsobil významné změny v jejich provozních procesech, přičemž 84,5 % respondentů uvedlo, že urychlil digitální transformaci. To jsou jen některé závěry Global Managed Services Reportu 2021 společnosti NTT.

Změny provozních procesů spolu s akcelerací digitální transformace poskytly organizacím příležitost k úpravě technologických strategií a jejich sladění s obchodními prioritami. Navzdory tomu ovšem přetrvávají rozdíly v prioritách mezi IT oddělením a ostatními odděleními. Paradoxní je, že pracovníci IT nevidí tak velký přínos technologií jako jejich kolegové ve firmě. Celosvětově je 69,9 % zástupců oddělení financí, obchodu, provozu apod. přesvědčeno o klíčovém přínosu technologické strategie, která přímo podporuje obchodní a provozní cíle organizace, avšak pouze 48,0 % IT týmů jí dává stejnou prioritu. 69,6 % respondentů z oddělení financí, obchodu a provozu považuje rychlost a agilitu za klíčové součásti technologické strategie, za pravdu jim ale dává pouze 53,4 % IT týmů.

Odvážní a smělí vítězí

Globální společnosti se snaží posílit svou odolnost a výzkum NTT ukazuje významné rozdíly v přístupu k dosažení tohoto cíle. Zatímco některé společnosti považují optimalizaci nákladů za zásadní při zvyšování konkurenceschopnosti, jiní jsou odvážnější v hledání nových příležitostí. Považují pandemii za šanci využít tržní příležitosti k růstu, přičemž k dosažení tohoto cíle se 33,8 % společností zaměřuje na využití nových technologií.

Tento podíl stoupá na 41,7 %, pokud má společnost v současné době alespoň tři čtvrtiny svých IT služeb spravovaných třetími stranami. Pokud společnost nemá téměř žádné ze svých IT služeb spravovaných třetí stranou, podíl významně klesá na pouhých 25,7 %.

Organizace, které považují poskytovatele služeb za důležitou součást své strategie, jsou obecně považovány za lídry ve svém oboru. Z těch, pro které poskytovatelé služeb nejsou příliš důležití nebo nejsou důležití vůbec, jsou pouze 2 % „lídry“, zatímco 62 % ve svých oborech významně nevyniká.

Společnost ISG, která je klientem NTT, má vizi stát se nejdynamičtější světovou společností v oblasti komerčního stavebnictví. „Když budujeme naši pozici nejdynamičtější stavební společnosti na světě, musíme optimalizovat naše ICT, abychom se zaměřili na poskytování nových digitálních produktů a tvorbu přidané hodnoty při využití našich dat. Díky spolupráci se společností NTT máme plnou kontrolu a můžeme NTT svěřit automatizaci a provoz pracovních úloh založených na Microsoft Azure. I když ne všechny společnosti považují radikální změny na trhu za příležitost, jedna třetina se aktivně snaží adaptovat a využít související inovace ve svůj prospěch; zejména v oblasti distribuované pracovní síly a inovativních technologií,” říká Damian Skendrovic, Executive Vice President z NTT Ltd. „Odvážné společnosti přistupují ke své odolnosti s odhodláním inovovat; a důvěryhodní technologičtí partneři jim pomáhají tohoto cíle dosáhnout.”

Rovněž společnosti v České republice, které se významně posunuly ve své digitální transformaci, věnují oproti ostatním více času vývoji softwaru a rozvoji nových technologií, stejně jako spolupráci při plnění klíčových obchodních cílů napříč organizací. Nově se také IT týmy ve větší míře zaměřují na partnerství s externími poskytovateli IT služeb. „Zde vidíme velký rozdíl mezi aktuálním přístupem těchto firem ke spolupráci s poskytovateli řízených služeb, kteří chápou obchodní cíle klienta a pomáhají je naplňovat a konzervativním přístupem, který akcentoval zejména úsporu nákladů a prostou náhradu interního zdroje za zdroj externí,“ dodává Radek Stehno, Senior Services Architect NTT Czech Republic.

Současné a budoucí potřeby, zn. rychle

Zatímco v Evropě 88,2 % top manažerů souhlasí s tím, že pro jejich strategii je zásadní nová technologie, méně než třetina (30,3 %) věří, že jejich stávající technologie je dostačující pro splnění okamžitých cílů organizace.

„IT týmy se musely přizpůsobit rychlé změně. A zatímco jejich interní zákazníci očekávají, že budou ve svých dodávkách agilní, IT je zatíženo zvládáním svých vlastních výzev – od správy dodavatelů, přes integraci různorodých systémů, zastaralou infrastrukturu a nové technologie, až po rozpočtová omezení a nedostatek kompetencí pro naplnění měnících se požadavků organizace,“ říká Skendrovic.

Vzhledem k tomu, že se rychlost uvedení na trh stává primární konkurenční výhodou, je digitální transformace klíčová. Odvážné organizace mají o 50 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou optimalizace při digitální transformaci, k čemuž mimo jiné využijí řízené služby od třetích stran pro více než polovinu svého IT.

Snížení tlaku při správě narůstající infrastruktury, adopce DevOps politik a automatizace platforem umožňuje IT týmům transformovat své provozní postupy a v konečném důsledku vede ke snížení střední doby opravy (MTTR), optimalizaci nákladů a aktivní podpoře plnění cílů společnosti.

Skendrovic uzavírá: „I když změna není vždy vnímána jako pozitivní, je třeba si uvědomit, že transformace přináší nové příležitosti a inovace.“

Metodika průzkumu

Zpráva je založena na výzkumu z 1350 organizací provedeném online společností Jigsaw Research jménem společnosti NTT Ltd. v 21 zemích v říjnu a listopadu 2020, z toho 330 společností mělo sídlo v Evropě. Respondenti byli top manažeři v oblasti obchodních oddělení a IT z 15 průmyslových odvětví.

Napsat komentář