Průzkum: Ředitelé informatiky ve státním sektoru budou v roce 2018 utrácet zejména za cloud, bezpečnost a analytiku

průzkum výdaje

Cloudová řešení, kybernetická bezpečnost a analytika budou hlavními technologiemi, do nichž budou podle analytiků společnosti Gartner v roce 2018 investovat CIO a ředitelé IT ve veřejném sektoru. Snaha uspořit se pak nejčastěji dotkne infrastruktury datových center.

Celkem 16 % CIO uvádí, že plánují zvýšit výdaje na oblast BI (Business Intelligence), stejné procento navýší výdaje na analytiku, do správy dat plánuje v roce 2018 investovat více 6 % IT ředitelů ve veřejném sektoru. Data pocházejí z celosvětového průzkumu CIO Agenda 2018, v němž bylo dotazováno 3 160 CIO z 98 zemí, včetně 461 CIO ze státního sektoru na národních, federálních, regionálních a lokálních úrovních a také v oblastech obrany a zpravodajských služeb.

Mezi hlavními prioritami CIO na všech úrovních veřejné sféry dominuje digitální transformace, následovaná bezpečností a problematikou řízení a dohledu (governance). „Digitální transformace se točí kolem dat. Aby uspěli, potřebují se CIO ve veřejné sféře zaměřit na rozšiřování datových a analytických schopností a rozvoj datově orientované kultury. Toho lze dosáhnout zvýšením dostupnosti otevřených dat a API pro interní i veřejné použití,“ říká Rick Howard, viceprezident výzkumu v Gartner. „Výstavba datově-analytické infrastruktury představuje základ pro zlepšování výsledků vládních inciativ a služeb občanům.“

Hlavní byznysové priority

Z průzkumu vyplývá, že digitální byznys, respektive digitální transformace je pro veřejný sektor důležitější (na prvním místě ji má 18 % respondentů) než pro komerční sféru (17 %), výjimku tvoří pouze resort obrany a zpravodajské služby (6 %). Organizace v komerční sféře daly digitální transformaci na druhé místo za růst/tržní podíl. Tři další priority státního sektoru jsou bezpečnost a řízení rizik (13 %), soulad s pravidly, předpisy a regulacemi (12 %) a technologické iniciativy/modernizace (11 %).

„Vládní CIO čelí protichůdným prioritám – zajistit transformační změny ve svých organizacích a zároveň být v souladu s pravidly a regulací,“ říká Rick Howard. „Budou proto muset spolupracovat s dalšími lídry ve státní sféře, aby nalezli správnou rovnováhu rizik a inovací Gartnerpodporující digitální transformaci.“

Technologie pro dosažení vládních cílů

Na otázku „Jaké technologické investice budou hrát klíčovou roli pro dosažení cílů vaší organizace?“ zmínilo cloud a analytiku 19 %, respektive 18 % CIO ze státní sféry. Na dalších pozicích následuje infrastruktura a datová centra, digitální marketing a řízení vztahů se zákazníky (občany) – viz tabulka.

Tabulka 1: Top technologie pro státní správu 

Pořadí  Vládní/státní priorita  % respondentů 
1  Cloud services/solutions  19 % 
2  BI/analytics  18 % 
3  Infrastructure/data centre  11 % 
4  Digitalization/digital marketing  6 % 
5  Customer relationship management  5 % 
6  Security and risk  5 % 
7  Networking, voice and data communications  4 % 
8  Legacy modernization  4 % 
9  Enterprise resource planning  4 % 
10  Mobility/mobile applications  3 % 

Zdroj: Gartner (říjen 2017) 

Zajímavé jsou čtyři kategorie odlišující se výrazně od komerční sféry

· Umělá inteligence (AI) se v celkových výsledcích dostala na 10. příčku, CIO ve státní správě ji ale za podstatnou nepovažují (skončila až na 19. místě). Výjimkou jsou jen ti z resortů obrany a zpravodajských služeb, kde ji naopak zmínilo více CIO (7 %) než ve všech ostatních odvětvích (6 %).

· API rozhraní považuje za důležitá vyšší procento CIO na federální či národní úrovni než na jiných úrovních státní správy či v soukromém sektoru – zde se API do první desítky vůbec nedostala.

· Cloudové služby či řešení společně s infrastrukturou a datovými centry uvedla ve svém „top 10“ bezmála třetina CIO ve státní správě oproti 12 % v jiných odvětvích, naopak digitalizaci a digitální marketing uvedlo jako top technologií 16 % respondentů z komerční sféry oproti 6 % ve státním sektoru.

· Internet věcí (IoT) se dostal do top 10 ve všech odvětvích vyjma státního sektoru (zde skončil na 12. pozici). Výjimkou jsou jen místní samosprávy řešící projekty chytrých měst a CIO v resortu obrany a zpravodajských službách využívající data ze senzorů pro monitorování široké škály aktivit.

Investice do nových technologií

V souladu s označením cloudu, analytiky a infrastruktury/datových center coby klíčových pro dosažení cílů svých organizací očekávají CIO ve státním sektoru, že do těchto oblastí budou investovat více. Zatímco jen 5 % CIO státní správy a samosprávy uvádí bezpečnost a řízení rizik coby klíčové oblasti pro dosažení cílů svých organizací, plných 17 % plánuje v této oblasti investovat více – bezpečnost je tak především nákladovou oblastí, v níž je třeba reagovat na rostoucí počet pokusů o pronikání do systémů a zneužívání slabin.

Tabulka 2. Výdaje na nové technologie 

Pořadí  Vládní/státní priorita  % respondentů 
1  Cloudové služby/řešení  19 % 
2  Kybernetická/informační bezpečnost  17 % 
3  BI/Analytika  16 % 
4  Infrastruktura/datová centra  14 % 
5  Digitalizace/dig. marketing  7 % 
6  Správa dat  6 % 
7  Telekomunikace/konektivita  6 % 
8  Sítě, hlasové/datové komunikace  6 % 
9  Vývoj aplikací  5 % 
10  Software – vývoj či upgrady  5 % 

 Zdroj: Gartner, říjen 2017 

-LiM

Napsat komentář