Průzkum: Představy o digitální budoucnosti jsou velmi protichůdné

Dell pruzkum

Průzkum odhaluje očekávání lídrů globálních podniků od nastupující éry partnerství lidí a strojů i jejich plány, jak se na tuto éru připravit.

Digitalizace stále postupuje a éra, kdy se z lidí a strojů stanou partneři, je téměř za dveřmi. Přesto jsou představy o tom, jak taková budoucnost bude vypadat, prozatím velmi rozpolcené. Vyplývá to z globálního průzkumu, který zveřejnila společnost Dell Technologies. Průzkum zahrnuje odpovědíi 3800 lídrů globálních společností, polovina z nich přitom očekává, že jim automatizované systémy uvolní čas. Stejné množství z nich je ale opačného názoru. Pouze 42 procent respondentů se přitom domnívá, že v budoucnu převezmou část jejich úkolů stroje, a oni tak budou v práci spokojenější. S touto tezí ovšem nesouhlasí 58 procent dotázaných.

Kvantitativní průzkum provedený společností Vanson Bourne vychází z klíčového textu společnosti Dell Technologies Realizing 2030: The Next Era of Human-Machine Partnerships (Život v roce 2030: Nová éra partnerství lidí a strojů). Podle této studie do roku 2030 umožní nejnovější technologie vznik skutečně bohatého a interaktivnějšího partnerství mezi lidmi a stroji, které umožní překonat naše dosavadní limity. To ostatně odpovídá i očekávání globálních lídrů – 82 procent z nich předpokládá, že lidé a stroje budou v jejich firmách do pěti let pracovat jako integrované týmy.

Pohledy dotázaných osobností se výrazně liší i ve vnímání toho, jestli nová nastupující éra představuje příležitost, nebo hrozbu, či jak vážně brát případná rizika1, která to přináší. Například

 • 48 procent si myslí, že čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku; 52 procent taková hrozba netrápí.
 • 50 procent firemních lídrů volá po jasně daných postupech v případě selhání autonomních strojů; druhá polovina se pro ně nevyslovila.
 • 45 procent říká, že počítače budou nuceny sami rozhodnout, které příkazy jsou dobré a které zlé; naproti tomu 55 procent takovou potřebu nevnímá.

„Důvody, proč je podnikatelská komunita tak polarizovaná, jsou nasnadě,“ komentuje Jeremy Burton, marketingový ředitel společnosti Dell Technologies. „Na budoucnost existují v zásadě dva protichůdné pohledy. Úzkostí živená představa o zastarávání lidstva, nebo optimistický názor, že technologie vyřeší nejzávažnější společenské problémy. Tyto rozcházející se úhly pohledu mohou organizacím ztěžovat přípravu na budoucnost, která se právě tvoří, a nepochybně narušují úsilí lídrů o prosazení potřebných změn.“

Vzhledem k očekávání velkých změn – poháněných exponenciálně narůstajícím objemem dat a množstvím aplikací, výpočetního výkonu a konektivity nutné k jejich využití – podle 56 procent oslovených se budou muset školy soustředit na výuku dovedností, spíše než na obsah. Jejich úkolem totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že 85 procent povolání, kterým se budeme věnovat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Narážení na bariéry

Mnoho podniků navíc nedokáže dostatečně rychle reagovat, aby zvládly překonat běžné bariéry, jež jim brání fungovat jako úspěšná digitální firma. Jen 27 procent firem se domnívá, že jsou skutečnými lídry ukazujícími cestu ostatním, a zapojují digitální technologie do všeho, co dělají. Dalších 42 procent společností neví, jestli budou v příštím desetiletí konkurenceschopné. Většina (57 procent) si není jistá, jestli je schopna se změnami udržet tempo.

DellHlavní bariéry bránící být v roce 2030 a později úspěšnou digitální firmou:

 1. Chybějící digitální vize a strategie: 61 procent.
 2. Nedostatečná připravenost pracovníků: 61 procent.
 3. Technologická omezení: 51 procent.
 4.  Časová a finanční omezení: 37 procent.
 5. Zákony a regulace: 20 procent.

Sjednoceni potřebou transformace

Lídři jsou možná rozdělení ve svém pohledu na budoucnost i na to, jaké překážky brání změnám. Vzácně se ale shodují, že transformace je pro jejich podniky nevyhnutelná. Převážná většina podniků dokonce věří, že do pěti let na cestě k transformaci výrazně pokročí, bez ohledu na to, s jakými problémy teď zápasí.

Cíle, kterých pravděpodobně do pěti let dosáhnou:

 • Účinná obrana proti kybernetickým útokům: 94 procent.
 • Poskytování vlastní produktové nabídky v podobě služby: 90 procent.
 • Dokončení přerodu na softwarově definovanou firmu: 89 procent.
 • Výzkum a vývoj budou posouvat organizaci vpřed: 85 procent.
 • Nabídka hyperpropojených zákaznických prostředí s prvky virtuální reality (VR): 80 procent.
 • Využití umělé inteligence k předvídání zákaznických požadavků: 81 procent.

Burton dodává: „Vstupujeme do období převratných změn. I když podnikoví lídři zastávají protichůdné pohledy na budoucnost, shodují se na potřebě transformace. Z mnoha rozhovorů s našimi zákazníky soudím, že se blížíme k přelomovému okamžiku. Podniky se buď chopí své úlohy, transformují své IT, pracovní síly i zabezpečení a budou hrát do budoucna určující roli, nebo zůstanou na chvostu vývoje.“

 

Náš život 

Předpověď  Souhlasím  Nesouhlasím 
Automatizované systémy nám budou šetřit čas.  50 procent  50 procent 
Lidé o sebe budou lépe pečovat díky zařízením pro sledování zdravotního stavu.  46 procent  54 procent 
Lidé budou vstřebávat a spravovat informace zcela novými způsoby.  54 procent  46 procent 
Chytré stroje budou fungovat jako správci našeho života a propojovat nás se zbožím a službami přesně na míru.  43 procent  57 procent 
Bude těžší se od technologií odpojit.  42 procent  58 procent 

 

Naše práce 

Předpověď  Souhlasím  Nesouhlasím 
Budeme produktivnější díky většímu podílu spolupráce.  49 procent  51 procent 
Budeme s prací spokojenější, protože úkoly, které nás obtěžují, přenecháme inteligentním strojům.  42 procent  58 procent 
Školy budou muset učit nikoli obsah, ale spíš dovednosti, jak se učit, aby žáky a studenty připravily na povolání, která ještě neexistují.  56 procent  44 procent 
Budeme se učit při práci s pomocí rozšířené reality.  46 procent  54 procent 
Nejsme si jisti, jak bude příštích 10–15 let vypadat pro náš obor, natož pro naše zaměstnance.  50 procent  50 procent 

 

Podnikání 

Předpověď  Souhlasím  Nesouhlasím 
Budou nutné jasně dané postupy v případě selhání autonomních strojů.  50 procent  50 procent 
Čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku.  48 procent  52 procent 
Počítače budou potřebovat dešifrovat, které příkazy jsou dobré a které zlé.  45 procent  55 procent 
Budeme součástí globálně propojené pracovní síly pracující na dálku.  49 procent  51 procent 
Technologie propojí toho správného člověka s tím správným úkolem ve správnou dobu.  41 procent  59 procent 

 Výsledky a infografika k tématu: https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/realizing-2030.htm

Napsat komentář