Průzkum: Pohled firem na přínos kreativců a jejich služeb se mění

Průzkum Pohled firem na přínos kreativců

Inovační agentura JIC zveřejnila výsledky průzkumu mezi firmami, které v uplynulých letech získaly kreativní voucher. Jde o vůbec první hodnocení kreativních voucherů v České republice. Podle výsledků mají malé granty velmi pozitivní efekt na malé a střední firmy. Hned 77 procent oslovených firem deklarovalo pozitivní dopad služeb kreativců po jednom roce spolupráce.

Před pěti lety přišlo město Brno společně s inovační agenturou JIC s nápadem podpořit spolupráci kreativců a ostatních firem. Jako vůbec první město v České republice se rozhodlo využít nástroj malých grantů, který v té době úspěšně fungoval třeba ve Velké Británii. Za tu dobu podpořilo prostřednictvím kreativních voucherů 228 firem celkovou částkou ve výši 21 milionů korun. Průzkum mezi firmami provádí JIC od roku 2016, a to rok po ukončení podpořených projektů. Aktuální výsledky tedy vycházejí z dat od 110 firem sesbíraných během tří let.

Hned 85 z nich deklarovalo pozitivní dopad služeb kreativců po jednom roce. „Služby kreativců měly u firem pozitivní dopad především na oslovení nového typu klientů a zvýšení tržeb,“ upozorňuje Zdeňka Kujová, která se v JICu dlouhodobě zabývá podporou kreativních průmyslů. Oslovit nový segment zákazníků se podařilo 55 procentům firem, zvýšení tržeb deklarovalo 46 procent.

O kreativní voucher se mohou ucházet pouze firmy, které se pohybují v jednom z pěti klíčových oborů nastavených Regionální inovační strategií kraje. V 53 procentech to jsou firmy vyvíjející software a hardware, 31 procent firem pak podniká v pokročilých strojírenských a výrobních technologiích. „Inovační strategie kraje definuje hlavní obory, které mají v regionu největší potenciál pro inovace. Proto mohou o kreativní vouchery žádat jen firmy z těchto oborů,“ vysvětluje kritéria David Marek, koordinátor Regionální inovační strategie.

„Podpora podnikání a konkurenceschopnosti místních firem je jednou z důležitých priorit města Brna, stejně jako podpora rozvoje kreativních odvětví v regionu. Kreativní vouchery propojují kreativce s ostatními obory regionálního podnikání a pomáhají místním firmám k lepší prezentaci produktů a služeb,“ vysvětluje přínosy programu náměstek primátorky Tomáš Koláčný, jehož slova potvrzují i výsledky průzkumu. Dvě třetiny firem si po realizaci projektu uvědomily přínos služeb kreativců pro svůj byznys. V poslední sledované výzvě za rok 2018 také výrazně přibylo firem, které šly do projektu již s vědomím pozitivního přínosu služeb kreativců. „Pokud se obdobný vývoj potvrdí i ve výzvách v následujících letech, bude to znamenat i vyšší potenciál pro další spolupráci při zavádění marketingových a designových inovací,“ domnívá se Zdeňka Kujová s tím, že kreativní vouchery otevírají firmám možnost vyzkoušet si spolupráci s kreativci a ověřit si, že jejich služby jsou pro jejich byznys přínosem.

Pozitivní pákový efekt programu pak potvrzuje dalších 7,8 milionu korun, které firmy vložily do spolupráce s kreativci z vlastních zdrojů nad rámec programu. Buďto s kreativcem pokračují a jeho služby využívají i po ukončení projektu, nebo voucher vůbec nezískaly a rozhodly se projekt financovat z vlastních peněz.

Napsat komentář