Průzkum: Novinky Průmyslu 4.0 zavádí polovina českých podniků

Novinky Průmyslu 4

Zatímco polovina českých průmyslových podniků již do svých provozů zavádí prvky Průmyslu 4.0, čtvrtina firem to nemá vůbec v plánu. Vyplývá to z výsledků společného průzkumu inženýrské společnosti DEL a poradenské společnosti BDO, který provedla agentura Ipsos. Za největší překážku zavádění inovací v rámci Průmyslu 4.0 považují manažeři a majitelé průmyslových společností vysokou finanční náročnost a nedostatečnou kvalifikaci svých zaměstnanců. Ve svých firmách se věnují hlavně informačním technologiím a digitalizaci.

Průmysl 4.0 považuje za důležitý 57 % oslovených manažerů a ředitelů českých průmyslových podniků. Polovina dotázaných společností již podniká v souladu s čtvrtou průmyslovou revolucí patřičné kroky a dalších 10 % se na to postupně připravuje. Naopak 23 % manažerů a majitelů v průzkumu uvedlo, že jejich organizace nemá v plánu prvky Průmyslu 4.0 vůbec zavádět.

Manažeři počítají s uvolněním pracovních sil, studenti se toho obávají

Nejen manažeři, ale také studenti průmyslových technických oborů, od zavedení Průmyslu 4.0 očekávají především vyšší produktivitu a efektivitu. Každý pátý manažer vidí přínosy také ve zvýšení kvality a uvolnění pracovních sil, s čímž se ztotožňuje pouze 5 % studentů. Uvolnění pracovních sil v podobě možného zániku pracovních míst 44 % studentů naopak považuje za jednu z největších bariér implementace Průmyslu 4.0. Jako brzdu rozvoje častěji zmiňují pouze nákladovou náročnost. Tento fakt potvrzují také majitelé a manažeři průmyslových firem.

Prioritou je zlepšení IT infrastruktury

Přestože studenti v průzkumu vyjádřili obavy nad úbytkem pracovních míst, nejčastěji uváděli, že by z prvků čtvrté průmyslové revoluce ve svých firmách zavedli především robotizaci a automatizaci. České podniky se při změnách v rámci Průmyslu 4.0 zaměřují na zjednodušení IT infrastruktury.