Průměrné firemní vozidlo najede 96 km denně

BMW car

Průměrné firemní vozidlo v České republice ujede pouze 96 kilometrů za den a celých 12 dní v měsíci zůstává stát nevyužité. Většina jednotlivých jízd se pak vejde do vzdálenosti 35 kilometrů, ukázala interní analýza dat společnosti Xmarton.

Z dat vyplynulo, že průměrné firemní vozidlo ujede za den 96 kilometrů, ale více, než dva dny v týdnu (přesně 2,2) zůstává stát zcela nevyužité. Čistý čas jízdy činí denně pouze 45 minut. V pohledu na celý měsíc tak auto najezdí čistého času 15 hodin a 14 minut, za které zvládne ujet průměrně 1780 kilometrů.

Sledovaná vozidla byla používána průměrně 58 hodin a 38 minut za měsíc, což i při započítání všech přestávek během jízd činilo pouze 7,2% využití. Pokud dáme tento údaj navíc do kontrastu s maximální naměřenou hodnotou 42,8% využití, vyplývá jasně, že většinu času prostojí firemní vozidla nevyužitá.

Anonymizovaná data, která byla zpětně vyhodnocena za období od 1. ledna do 30. listopadu 2019 pocházejí od 914 sledovaných vozidel osazených jednotkou Xmarton. Do statistik byla zahrnuta pouze klasická osobní vozidla, která neslouží k rozvozu zboží, zásobování, nebo službě taxi.

Napsat komentář