Projektový sektor poroste v příštím roce o 4,8 procenta

Projektový sektor poroste

Projektové kanceláře očekávají v roce 2019 nárůst objemu práce o 4,8 procenta, v roce následujícím však dojde ke zpomalení růstu na úroveň 2,9 procenta. S růstem výkonu sektoru porostou také tržby, a to v průměru o 5,0 procenta. Zásobník práce mají projektové firmy naplněný na 9,6 měsíce dopředu, vytížení kapacit se však dlouhodobě pohybuje na hranici únosnosti a aktuálně dosahuje v průměru 97 procent. Se zavedením fikce souhlasu k vyjádření závazného stanoviska do stavebního zákona a povinné kauce při napadnutí závazného stanoviska souhlasí drtivá většina ředitelů projektových společností. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Ředitelé projektových společností očekávají další mírný růst sektoru jak v roce příštím, tak i následujícím. V roce 2019 by mělo zvýšení objemu projektových prací dosáhnout úrovně 4,8 procenta, v roce 2020 však dojde ke zpomalení na 2,9 procenta. O něco lépe si přitom povedou firmy zaměřené na pozemní stavitelství (růst 5,1 procenta). Pesimističtější jsou naopak ve výhledu na příští rok společnosti zaměřené na inženýrské stavby, které predikují růst výkonu projektového sektoru o 4,3 procenta.

„Očekáváme další příliv nových projektů na trh, vidíme to již v rostoucím objemu nových výběrových řízení, jejichž objem za první tři čtvrtletí tohoto roku výrazně vzrostl. Pokud se podaří tato výběrová řízení dokončit (standardně bývá zrušeno pouze necelých 10 % tendrů), půjde o další významný růst,“ říká Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Souhlasí s ním Lukáš Hruboň, člen představenstva a obchodní ředitel, VALBEK, spol. s.r.o. „Věřím, že růst trhu bude mírným tempem pokračovat i v dalším roce. Vzhledem k zásobníku práce a optimistickému očekávání vývoje na trhu naše tržby mírně porostou.“

Spolu s nárůstem objemu prací porostou také tržby projektových společností, a to v průměru o 5,0 procenta. Rozdíl v předpovědích firem zaměřených na pozemní a inženýrské stavby je přitom v tomto ohledu relativně malý (5,1 procenta oproti 4,8 procenta). Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2020, kdy dojde k jejich dalšímu navýšení o 4,3 procenta.

„Jelikož doprava byla jedním z velkých témat komunálních voleb, bude mít určitě inženýrské stavitelství hodně výzev. Očekávám tak v příštím roce velmi dobré období. I dnes se vypisuje hodně projektových zakázek napříč všemi zadavateli. Očekávám, že naše tržby budou mírně růst, a to jak vlivem příznivějších nabídkových cen, tak i zvýšením efektivity výroby a doufám, že i vlivem rozšiřování kapacit,“ tvrdí Martin Höfler, předseda představenstva, PUDIS a.s. Pesimističtěji současnou situaci rozebírá Jaroslav Kupr, ředitel ateliéru Praha, INTAR a.s. „Projektovému trhu se bude dařit stále stejně „nic moc“. Honoráře sjednávané v posledních dvou letech sice pokrývají běžné provozní náklady projektových firem. V žádném případě však nepokrývají nutné náklady na nákup nových SW i HW, úhradu „poradců“ pomáhajících zavádět a realizovat modelování projektů ve 3D. Už vůbec nepokrývají náklady na výběr, motivování a využívání odborných poradců v procesu BIM. To nemluvím o možnosti finančního motivování zkušených zaměstnanců, když těm začínajícím musíme dát plat, který se alespoň trochu přibližuje platu jiných profesí.“

očekávaný růst tržeb

Projektové společnosti mají aktuálně naplněn zásobník práce v průměru na 9,6 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se přitom jedná o větší počet měsíců pro 44 procent společností, o stejném počtu zakázek hovoří 47 procent firem. Projektové kanceláře však dlouhodobě pracují na hranici svých možností a jsou v průměru vytížené na 97 procent. Ještě o jeden procentní bod vyšší vytíženost přitom avizují projektové firmy zaměřené na pozemní stavby. U projekcí inženýrských staveb jsou společnosti vytíženy na 96 procent.

„Pracujeme nyní skutečně již téměř na 100 % naší kapacity. Respektive nejspíše více, neboť kdybychom dodržovali zákonnou pracovní dobu, byly by objemy vykonané práce o poznání nižší. Takže objem práce do budoucnosti předpokládám přibližně stejný a honoráře za ni se samozřejmě budeme snažit přiměřeně navýšit, ale vše je předmětem nejednoduchých smluvních jednání,“ tvrdí Petr Neumann, jednatel společnosti, Ateliér Botič, spol. s r.o.

vývoj kapacit stavebních společností

Se zavedením fikce souhlasu k vyjádření závazného stanoviska do stavebního zákona souhlasí osm z deseti (81 procent) ředitelů projektových společností, přičemž za optimální lhůtu pro vyjádření, než dojde k fikci souhlasu, považuje 78 procent firem 30 dní. Další pětina (21 procent) považuje za optimum lhůtu 60 dní. „Myšlenka je dobrá, ale může přinést zbavení se odpovědnosti účastníků řízení za stanovisko a násobně vyšší odpovědnost projektanta za vše. V době, kdy ani právníci nezvládají sledovat neustálé změny právní džungle, nemluvě o normách a oborových předpisech, je věcná kontrola referentem přínosem. Mluvím ale o věcné kontrole, ne formální „buzeraci“ a zejména o času. Takže bych byl pro lhůtu 30 až 60 dní, a ne delší,“ říká Petr Neumann, jednatel společnosti, Ateliér Botič, spol. s r.o.

Zavedení povinné kauce při napadnutí závazného stanoviska také podporuje drtivá většina (81 procent) projektantů. V názoru na výši takové kauce se však firmy rozcházejí. Téměř dvě pětiny (37 procent) by uvítaly výši 50 tisíc korun, čtvrtina (26 procent) pak výši 20 tisíc korun. Deset procent (10 procent) se přiklání k hranici 80 tisíc korun a dalších 27 procent je pro sazbu ještě vyšší. „Souhlasím, velká část napadení závazných stanovisek a správních rozhodnutí je ryze účelová a má obstrukční charakter. Výše kauce by neměla být symbolická, měla by být odstupňovaná dle stavebních nákladů projektu a začínat na částce minimálně padesát tisíc korun,“ vysvětluje Aleš Trnečka, předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno a.s.

Napsat komentář