Program Pathway in Technology (P-Tech)

P-TECH

Česká republika je první zemí střední a východní Evropy, ve které byl oznámen program P-Tech. Dohodu o spolupráci na vývoji a podpoře programu Pathway in Technology (P-Tech) podepsaly Kraj Vysočina, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, společnost Bosch Diesel a IBM Česká republika.

Cílem P-Techu je inovovat veřejné vzdělávání (kariérní a technické) a poskytnout studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci s aplikovanými digitálními technologiemi. Model integruje středoškolskou výuku s obsahem vysokoškolského studia.

První P-Tech na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s tamní vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Do konce tohoto roku se očekává, že na světě bude působit přibližně 200 škol, do kterých se zapojí více než 600 společností a 75 komunitních vysokých škol, aby studenti získali nové dovednosti potřebné v digitální ekonomice. Tyto dovednosti usnadňují absolventům středních škol vstup na trh práce nebo na vysokou školu pro další studium. Přináší do sekundárního vzdělávání cenné vysokoškolské a průmyslové zkušenosti. Studenti P-Tech, kteří dosáhnou vzdělávací cíle v programu P-Tech tak budou nejlépe připraveni do praxe a pro práci v průmyslu. Program P-Tech je celosvětově realizován na veřejných školách a je bezplatný.

Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi. Evropská komise odhaduje, že už v příštím roce dosáhne rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů v oboru IT na trzích Evropské unie 500 000 lidí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky odhaduje, že v zemi chybí 20 000 IT profesionálů. Tato mezera se netýká pouze technologického sektoru, ale podniků ve všech odvětvích, které procházejí digitalizací. P-Tech je přímou reakcí na tyto výzvy.

O programu P-Tech

P-Tech školy spolupracují s místními komunitními školami, vysokými školami a společnostmi, které nabízejí studentům placené stáže, mentoring, návštěvy na pracovišti nebo možnosti získání pracovní nabídky. Pomáhají také připravit studenty na odbornou kariéru tím, že jim poskytují dovednosti související se spoluprací, prezentací a kritickým myšlením. P-Techy poskytují přímé spojení mezi školním prostředím a kariérou, stejně jako celoživotní vzdělávání. Absolventi P-Tech škol se těší z pěti násobně lepšího skóre včasného dokončení studia než běžní vysokoškolští studenti v USA. Někteří absolventi ihned začínají pracovat, zatímco jiní pokračují ve vysokoškolském vzdělávání. A někteří dělají obě věci současně.

Napsat komentář