Při patentování jsou nejúspěšnější vysoké školy

patent copyright

V roce 2020 bylo českým i zahraničním subjektům Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) uděleno či validováno celkem 7 470 patentů. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 525 patentů.

Mezi zahraničními přihlašovateli dlouhodobě dominují subjekty z Německa, jimž bylo v roce 2020 validováno či uděleno 1 838 patentů. Na druhém místě se nacházely s 1 304 patenty Spojené státy americké. Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují dlouhodobě podniky. Ty v loňském roce získaly polovinu všech patentů udělených českým přihlašovatelům.

Následují veřejné vysoké školy, které obdržely necelou třetinu tuzemských patentů a cca desetina patentů náleží shodně veřejným výzkumným institucím a fyzickým osobám. „Mezi patenty udělenými podnikům převažovaly ze dvou třetin patenty udělené domácním podnikům. Zbylá jedna třetina patentů pak patřila zahraničním afilacím,“ říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Domácí subjekty přihlásily v roce 2020 celkem 670 svých vynálezů nebo nových technických řešení do patentového řízení a ve stejném roce bylo českým subjektům uděleno celkem 525 patentů. Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je cca 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 75 – 80 %. Podniky jsou úspěšné přibližně z poloviny a nejméně patentů z podaných přihlášek je udělováno fyzickým osobám, kdy tento podíl nedosahuje ani jedné třetiny.

Přestože celkový počet patentových přihlášek meziročně poklesl téměř o stovku, v případě oboru Zdraví a zábava došlo mezi roky 2019 a 2020 k nárůstu o 34 přihlášek. Loni tak bylo v této oblasti podáno přihlašovateli z ČR 82 patentových přihlášek.

„Pokud se podrobněji podíváme na patenty v oblasti zdravotnictví, zjistíme, že například v podtřídě, která mimo jiné obsahuje přístroje pro sterilizaci materiálů a předmětů nebo dezinfekci či sterilizaci a dezodoraci vzduchu, se meziročně zvýšil počet patentových přihlášek ze 4 na 14,“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

V roce 2019 bylo u Evropského patentového úřadu (EPO) podáno celkem více než 181 tisíc patentových přihlášek, z nichž pocházelo více než 66 tisíc od přihlašovatelů ze zemí EU. Od českých subjektů směřovalo pouhých 199 patentových přihlášek. Mezi evropskými přihlašovateli u EPO dominují přihlašovatelé z Německa s 26 816 patentovými přihláškami, významný podíl patří také Francii (10 231) či Nizozemsku (6 953). Jednoznačně nejvíce patentových přihlášek u EPO podaly v roce 2019 subjekty z USA (46 128).

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »