Představenstvo ČSOB rozhodlo o novém rozdělení kompetencí

John Arthur Hollows

Představenstvo ČSOB rozhodlo s účinností od 1. ledna 2019 o novém rozdělení kompetencí svých sedmi členů.

„Počet členů představenstva a nové rozdělení rolí odpovídá procesu probíhající transformace ve skupině ČSOB. Naše strategie se bude nadále opírat o unikátní bankopojišťovací model s důrazem na inovace, digitalizaci a flexibilitu,“ uvedl generální ředitel ČSOB John Hollows.

John Hollows, generální ředitel, bude i nadále zodpovědný za řízení strategie skupiny, oblast interního auditu, projekt otevřeného bankovnictví, oblast spotřebního financování a plateb, data a analýzy, ČSOB Akcelerátor (Surf Studio), centrální datový sklad, projekty Adam a Rainbow a dceřiné společnosti Banit, Top Pojištění a Ušetřeno.cz.

Jiří Vévoda, vrchní ředitel, zůstává zodpovědný za řízení financí, aktiv a pasiv a finančních trhů, skupinové centrum pro investice, společnosti Patria a ČSOB Asset Management a nově za ČSOB Penzijní společnost.

Jan Sadil, vrchní ředitel, pokračuje v řízení retailu, konkrétně oblasti obchodní podpory, klientských služeb (pobočková síť ČSOB, Finanční centra, Poštovní spořitelna včetně spolupráce s Českou poštou i call centrum), skupinového designu, přímé distribuce, projektové kanceláře, ČSOB Pojišťovnu a nově je zodpovědný za oblast komunikace.

Petr Knapp, vrchní ředitel, zůstává zodpovědný za korporátní a institucionální bankovnictví, firemní a privátní bankovnictví, transakční tým, segmenty, produkty a rozvoj vztahového bankovnictví a společnosti ČSOB Advisory, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring.

Marcela Suchánková, vrchní ředitelka, bude nadále zodpovědná za oblast lidských zdrojů, Facilities Management a Hypoteční banku. Nově přebírá řízení IT, Enterprise architekturu skupiny ČSOB a zpracování operací a nákup.

Petr Hutla, vrchní ředitel, zůstává zodpovědný za úvěry, Českomoravskou stavební spořitelnu a oblasti právní a společenské odpovědnosti skupiny ČSOB.

Hélene Goessaert, vrchní ředitelka, zůstává zodpovědná za oblasti řízení rizik a compliance skupiny ČSOB.

Napsat komentář